امور فرهنگی

شورای فرهنگی

اهمیت و ضرورت توسعه و ترویج فعالیت های فرهنگی و به ویژه فرهنگ ناب اسلامی در میان افراد جامعه اصلی انکار ناپذیر و قابل تاکید است.

آئین نامه تشکیل شورای فرهنگی در ادارات کل بهزیستی استان و ادارات بهزیستی شهرستان

          اهمیت و ضرورت توسعه و ترویج فعالیت های فرهنگی و به ویژه فرهنگ ناب اسلامی در میان افراد جامعه اصلی انکارناپذیر و قابل تأکید می باشد. سازمان بهزیستی نیز در راستای اهداف و وظایف قانونی خود علاوه بر فراهم نمودن شرایط بهتر زیستن و ارتقای کیفی زندگی جامعه هدف، بخش عمده ای از فعالیت های خود را معطوف به فرهنگ سازی و اصلاح باورها و هنجارهای اجتماعی نموده است. در همین راستا نیز شورای فرهنگی سازمان بهزیستی کشور به منظور تحقق اهداف و انگیزه های فرهنگی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقابله منطقی و اصولی با تهاجم فرهنگی آغاز به کار نموده است.

اساسنامه و آئین نامه این شورا تدوین شده و مقرر است شورا فعالیت خود را در مرکز استان ها و شهرستان ها نیز توسعه داده و کاربردی نماید به همین منظور ایجاد دبیرخانه شورای فرهنگی به عنوان محل سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فرهنگی در استان ها و شهرستان ها از ارکان اساسی شورای فرهنگی سازمان بهزیستی کشور می باشد.

وظایف شورای فرهنگی استان :

 1. ارزیابی و سنجش نیازهای فرهنگی جامعه هدف و کارکنان با توجه به ویژگی های بومی و منطقه ای استان
 2. تدوین برنامه های متناسب با نیازها و پیگیری اجرای آن با تأکید بر ترویج فرهنگ دینی و قرآنی
 3. هماهنگی و ساماندهی امور فرهنگی سازمان در تعامل با معاونت های تخصصی
 4. ترغیب مسئولین استانی و شهرستانی به همکاری مستمر و مؤثر در فعالیت های فرهنگی
 5. اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های مصوب ابلاغ شده از دفتر امور فرهنگی سازمان
 6. نظارت بر فعالیت های انجام گرفته در ستاد استان و شهرستان ها
 7. ارائه گزارش ادواری و مستمر از فعالیت های انجام شده در استان به شورای فرهنگی بهزیستی کشور
 8. اعلام پیشنهادات و ارائه نظرات کاربردی به دفتر امور فرهنگی به منظور طرح در جلسات و تصویب جهت اجرا

اعضای شورای فرهنگی استان :

ترکیب اعضای شورای فرهنگی استان به شرح ذیل می باشد:

 1. مدیرکل بهزیستی استان (رئیس شورا)
 2. رئیس دبیرخانه شورای فرهنگی (دبیر شورا)
 3. معاون پشتیبانی و منابع انسانی
 4. معاون امور اجتماعی
 5. معاون امور توانبخشی
 6. معاون امور فرهنگی و پیشگیری
 7. مسئول مشارکت های مردمی
 8. مدیر روابط عمومی
 9. مسئول حراست
 10. مشاور مدیر در امور ایثارگران
 11. مشاور مدیر در امور بانوان و خانواده
 12. دبیر ستاد اقامه نماز
 13. دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر

وظایف رئیس شورای فرهنگی استان :

 1. انتخاب دبیر و رئیس دبیرخانه شورا با هماهنگی دفتر امور فرهنگی بهزیستی کشور
 2. صدور ابلاغ برای اعضای شورای فرهنگی و ارجاع مصوبات شورا به آنان
 3. تأیید و ارسال مصوبات شورای فرهنگی استان به دفتر امور فرهنگی
 4. تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز دبیرخانه در چارچوب مقررات ابلاغی
 5. هماهنگی و نظارت بر فعالیت های شورای فرهنگی شهرستان های تابعه
 6. نظارت برعملکرد شورای فرهنگی استان

وظایف دبیر شورای فرهنگی استان :

 1. ایجاد، راه اندازی و اداره دبیرخانه شورای فرهنگی در محل ستاد استان
 2. برقراری ارتباط مستمر با دفتر امور فرهنگی
 3. تهیه و ارائه گزارش از عملکرد شورای فرهنگی استان به دفتر امور فرهنگی هر سه ماه یکبار
 4. پیگیری مستمر مصوبات و برنامه های ابلاغی
 5. هماهنگی تشکیل جلسات شورا (هر 15 روز یکبار و حداقل یک جلسه در ماه )
 6. تنظیم صورتجلسات و ارسال به اعضاء حداکثر تا 48 ساعت پس از جلسه
 7. دریافت و بررسی پیشنهادات و ایده های فرهنگی کارکنان استان و جامعه هدف
 8. پیگیری جهت تشکیل شورای فرهنگی شهرستان ها و نظارت بر فعالیت ها و عملکرد آنان
 9. دعوت از اعضاء و مهمانان عندالزوم جهت حضور در جلسات

شورای فرهنگی شهرستان :

وظایف شورای فرهنگی شهرستان :

 1. اجرای کلیه مصوبات شورای عالی فرهنگی ابلاغ شده از سوی مدیرکل استان
 2. تشخیص، مطالعه، شناسایی و تحلیل نیازهای فرهنگی جامعه هدف شهرستان
 3. تهیه و ارائه گزارش ادواری از روند فعالیت ها و عملکرد فرهنگی شهرستان به شورای فرهنگی استان
 4. هماهنگی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی شهرستان
 5. تشکیل منظم جلسات و بررسی ایده ها، نظرات، طرح ها و برنامه های فرهنگی

اعضای شورای فرهنگی شهرستان :

 1. رئیس شهرستان (رئیس شورا)
 2. دبیر شورای فرهنگی
 3. معاون پشتیبانی و منابع انسانی (قائم مقام رئیس شورا)
 4. سه نفر به انتخاب رئیس شهرستان و تأیید مدیرکل استان

تبصره1 : جلسات تنها با حضور ریاست شورا ( رئیس شهرستان) یا قائم مقام او رسمیت دارد.

تبصره2 : اعضای شورا ملزم به شرکت منظم در جلسات و مشارکت مستقیم در مباحث مطروحه در جلسات می باشند.

وظایف رئیس شورای فرهنگی شهرستان :

 1. تعیین دبیر شورای فرهنگی و اعضای شورا و صدور ابلاغ برای آنان
 2. تأمین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه شورای فرهنگی در چارچوب مقررات ابلاغی
 3. تأیید و ارسال پیشنهادات شورای فرهنگی شهرستان به دبیرخانه شورای فرهنگی استان
 4. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و عملکرد اعضای شورا

وظایف دبیر شورای فرهنگی شهرستان :

 1. ایجاد و راه اندازی و اداره دبیرخانه شورا در محل ستاد شهرستان
 2. هماهنگی تشکیل جلسات شورا (حداقل یک جلسه در ماه)
 3. پیگیری مصوبات شورای فرهنگی
 4. تنظیم صورتجلسات و ارسال آن به دبیرخانه شورای استان و اعضاء حداکثر ظرف 48 ساعت
 5. برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی شهرستان
 6. برقراری ارتباط مستمر با دبیرخانه شورای فرهنگی استان

 • زمان تشکیل جلسات عادی شورای فرهنگی هر ماه یک بار برای تمام سطوح می باشد. در صورت نیاز و تشخیص رئیس شورا یا درخواست هر یک از اعضاء ، دبیر شورا و رئیس دبیرخانه شورا و با تأیید رئیس شورا، جلسه اضطراری برگزار خواهد شد.
 • حضور مؤثر کلیه اعضاء که برای آن ها توسط رئیس شورا ابلاغ صادر شده است و مشارکت فعالانه در فعالیت ها و مباحث فرهنگی مصوب شورا الزامی است.
 • مصوبات شورا با رأی نصف به علاوه یک اعضاء تصویب و پس از امضاء توسط رئیس شورا و ابلاغ دبیر شورا جهت کلیه واحدهای زیرمجموعه لازم الاجرا می باشد.
 • کلیه فعالیت ها و برنامه های فرهنگی در سطح استان یا مراکز شهرستان می بایستی قبل از اجرا به صورت پیشنهاد به شورا ارائه و در صورت تأیید اجرا گردد.
 • شورا می تواند از نظرات افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه های مرتبط با موضوعات جلسات از داخل یا خارج از سازمان جهت شرکت در جلسات بدون اعطای حق رأی استفاده نماید.

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه