معاونت اجتماعی

معاونت امور اجتماعی :

معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان یزد در اجرای سیاستها و برنامه های بهزیستی کشور و رفاه اجتماعی مجموعه ای از وظایف را در راستای تحقق اهداف سازمان در بخش های ذیل پیگیری و اجرا می نماید.

 1. دفتر امور کودکان و نوجوانان
 2. دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی
 3. دفتر امور شبه خانواده
 4. دفتر توانمندسازی خانواده و زنان

امور کودکان و نوجوانان :

باعنایت به اهمیت دوران کودکی و نقش برجسته آن در پرورش استعدادها و شکل گیری شخصیت و تکامل انسان، برنامه ریزی و نظارت بر عملکردهای مهدهای کودک در مسیر رشد یکپارچه کودکان همواره دغدغه های اصلی سازمان به شمار می آید. در این راستا جهت اجرایی نمودن سیاست های عالیه نظام مبنی بر بهره گیری هرچه بیشتر از توانمندی های بخش غیردلتی و حرکت در مسیر تحقق اصل 44 قانون اساسی در حوزه بهزیستی و رفاه اجتماعی و با عنایت به این که بر اساس بند یک آئین نامه موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی، صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت مهدهای کودک بر عهده سازمان بهزیستی می باشدکه بر اساس دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک به شماره 29112/88/700 تمامی فعالیت های مربوط به امور مهدهای کودک با اهداف ذیل صورت می پذیرد:

اهداف عمده تاسیس مهد کودک عبارتند از :

 •  ارتقای سلامت زیستی، روانی و اجتماعی کودکان
 • ارتقای هوشیاری اخلاقی و توجه به ارزش های دینی و مذهبی
 • پرورش خلاقیت و شکوفایی استعدادهای کودکان در ابعاد مختلف
 • آموزش مفاهیم اجتماعی نظیر تعاون، نوع دوستی، گذشت، ایثار، همکاری و ارزش های مطلوب زندگی از طریق آموزش غیرمستقیم و کسب تجارب گوناگون.
 • توسعه توانایی های کودکان در بیان اندیشه و بروز احساسات و عواطف با استفاده از آموزش مهارت های زندگی، هنری، کلامی، بازی، شعر و نمایش
 • کمک به اولیاء در مراقبت ، نگهداری و پرورش کودکان و ایجاد ارتباط مؤثر دوجانبه بین کودک و اولیاء
 • آماده سازی کودکان برای ورود به نظام تحصیلی رسمی کشور
 • ایجاد بستری مناسب در راستای رشد همه جانبه کودکان مشتمل بر ابعاد روانی ، اخلاقی، معنوی، اجتماعی و جسمی کودکان

انواع مهدهای کودک

 1. مهد قرآنی : مهدکودکی است که علاوه بر مسئولیت مراقبت و پرورش کودکان در ابعاد مختلف به خصوص امر آموزش قرآن و مفاهیم دینی به کودکان نیز روزانه به مدت 4 ساعت در نوبت صبح یا عصر فعالیت دارند.
 2. مهد مساجد : مهدکودکی است که با استفاده از امکانات و فضای فیزیکی مساجد برای ارائه خدمات فرهنگی آموزشی به کودکان منطقه و نمازگزاران تأسیس می گردد.
 3. آدینه مهد : مهدکودکی است که در روزهای جمعه از ساعت 10 لغایت 14 جهت ارائه خدمات مهدهای کودک به کودکانی که والدین آن ها در نماز جمعه حضور دارند.
 4. روستامهد : مهدکودکی که مسئولیت مراقبت و پرورش کودکان روستایی در ابعاد مختلف از آغاز سه سالگی تا شش سالگی را عهده دار می باشد.
 5. مهدکودک شرکت تعاونی : مهدکودکی است که توسط شخصیت حقوقی به صورت تعاونی در شهر و روستا تأسیس می گردد.
 6. مهدکودک غیرانتفاعی : مهدکودکی است که توسط افراد خیّر، مؤسسات خیریه و سازمان های غیردولتی NGO به منظور ارائه خدمات ذیربط به کودکان اقشار نیازمند و آسیب پذیر تأسیس می گردد.
 7. مهدکودک نیمه وقت : مهدکودکی است که روزانه به مدت 4 ساعت در نوبت صبح یا بعدازظهر درشهر و روستا فعالیت دارد.
 8. مهدکودک واگذار شده : مهدهای کودک مجتمع های خدمات بهزیستی شهری و روستایی هستند که طبق ماده 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت به متقاضیان واجد شرایط واگذار می گردند.

امور آسیب دیدگان اجتماعی :

به دنبال تصویب آئین نامه ی فوریت های اجتماعی در هیأت محترم وزیران کلیه فعالیت های مرکز فوریت های اجتماعی با هماهنگی ارگان های همکار در جهت مداخله به موقع، سریع و در دسترس مورد تصویب، تأیید و تأکید قرار گرفت.

برنامه اورژانس اجتماعی :

این برنامه تلفیقی از مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (123)، تیم سیار اورژانس اجتماعی و پایگاه اورژانس اجتماعی می باشد. در این برنامه ویژگی مهم ارائه خدمات اجتماعی یعنی " تخصصی بودن "، " به موقع بودن" و " در دسترس بودن" مد نظر قرار گرفته است تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی کشور محدود به زمان و مکان نگردد و رویکرد فعال جایگزین رویکرد غیرفعال شود و اجتماع محوری در برنامه ها عملیاتی شود. این برنامه استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی، کاهش دیوان سالاری اداری، تجمیع خدمات، هماهنگی بین واحدها، جامعیت، فراگیری و ... را در پی دارد. این برنامه قصد دارد تا مداخلات روانی-اجتماعی ( قبل از مداخلات قضایی و انتظامی) و حتی در کنار این نوع مداخلات جایگزین کند که این مسئله در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش مهمی ایفا می کند. شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع به صورت کشوری و منطقه ای و محلی نیز از طریق این برنامه صورت خواهد پذیرفت.

ماموریت:

ماموریت اصلی این حوزه  توانمند سازی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی است.

اهداف:

 • ارائه ی خدمات تخصصی به موقع و در دسترس به گروه های هدف( افراد در معرض آسیب و آسیب دیده ی اجتماعی )
 • مطالعه و تحلیل وضعیت موجود آسیب های اجتماعی در استان .
 • همکار ی و هماهنگی لازم با نهادهای مرتبط و سازمان های همسو.
 • شناسایی مناطق آسیب زا و انجام مداخلات لازم .
 • حضور فعال در جلسات مرتبط با موضوعات آسیب های اجتماعی در سطح استان .
 • اطلاع رسانی بموقع در خصوص آسیب های اجتماعی .
 • شناسایی آسیب های اجتماعی نوپدید و باز پدید .

سیاست ها ی اجرایی:

 • توجه به سطوح مختلف پیشگیری :

سطح اول : اطلاع رسانی و آگاه سازی

سطح دوم : ارائه خدمات و مداخلات

سطح سوم : بازتوانی ( توانمند سازی )

 • حساس سازی مسئولین و مردم.
 • حساس بودن نسبت به مسایل ونیازهای گروه های هدف.
 • توجه به فرد، خانواده وجامعه.
 • توجه به آموزش و پژوهش.
 • توجه به کار تیمی.
 • توجه به مدیریت مشارکتی.
 • فراهم کردن زمینه ی همکاری های درون سازمانی (در حوزه معاونت وسایر معاونت های سازمان).
 • فراهم کردن زمینه ی همکاری های برون سازمانی با :

دستگاه های مربوط داخلی و سازمان ها و یا نهادهای بین اللملی فعال در کشور با هدف بهره گیری از خدمات آن ها و ارایه ی خدمات به افراد مراجعه کننده به آن نهادها.

 • فراهم کردن زمینه ی مشارکت سازمان های غیر دولتی در سه حوزه:

 الف برنامه ریزی وتصمیم گیری

  ب- اجرا

  ج- نظارت

 • برقراری ارتباط با محیط های آموزشی ( دانشگاهی )
 • علمی کردن فرآیند ارایه ی خدمات
 • توجه به گروه های خودیاری
 • شفاف سازی عملکرد ها، اطلاع رسانی به موقع خدمات و فعال بودن و پاسخگو بودن
 • مساله یابی به موقع
 • تفویض اختیار به شهرستان ها در موضوعات و فعالیت های خاص
 • مرجع بودن سازمان در امور مربوط به آسیب های اجتماعی
 • رضایت و تکریم جامعه ی هدف و کارکنان
 • رعایت اخلاق در تمام زمینه ها در سطوح پندار، گفتار و کردار
 • شناسایی کانون های آسیب زا و انجام مداخلات با رویکرد اجتماع محور ( محلی ومنطقه ای )
 • توسعه و تقویت فعالیت های برنامه اورژانس اجتماعی در کلیه مناطق و شبانه روزی نمودن خدمات
 • ارائه خدمات سیار  در حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی -درایام خاص- سایر موارد
 • کیفی سازی برنامه ها و فعالیت ها
 •  آ سیب شناسی برنامه ها و فعالیت های موجود
 • نظارت و ارزیابی مستمر برنامه ها و فعالیت ها

در دفتر آسیب دیدگان اجتماعی به افراد زیر خدمات ارائه می شود :‍

به کلیه افرادی که در معرض اّسیب ویا اّسیب دیده اجتماعی میباشد و به نوعی درگیر بحران های اجتماعی هستند خدمات تخصصی ارائه می دهد افرادی که دارای مشکلات اجتماعی می باشند می توانند به دو صورت سرپائی و نگهداری از این مراکز کمک دریافت نمایند. در بخش سرپائی کلیه افراد اعم از زن و مرد و در بخش نگهداری تنها زنان و کودکان و دختران با توجه به نوع مشکلات اّنان پذیرش می گردند. پذیرش در مراکز اّسیبها به دو صورت خود معرف و یا ارجاعی که از دستگاهها و نهادهای قانونی و انتظامی (دادگستری مبارزه با مفاسد اجتماعی) و یا از سایر دستگاهها مانند کمیته امداد ، هلال احمر و. صورت می پذیرد . در استان یزد13مرکز اّسیب های اجتماعی فعال می باشد که 2مرکز آن در سال 1378و سه مرکز در سال1381  و یک مرکز در سال 1386 و دو مرکز اورژانس در سال 87 در شهرستانهای طبس و میبد راه اندازی گردید و در سال 1388 دو مرکز در شهرستان خاتم و سه مرکز در شهرستانهای طبس میبد و یزد شروع به فعالیت نمودند.

الف) طرح مداخله در بحران های اجتماعی(اورژانس اجتماعی ) :

    این مرکز در نیمه سال 1378 بااستفاده از کارشناسان متخصص در رشته های مددکاری روانشناسی حقوقی پزشکی و روانپزشکی شروع به کار نمود. این مرکز طرح های دیگر دفتر آسیب دیدگان اجتماعی را تحت پوشش دارد و قابل ذکر است که در کنار ارائه خدمات تخصصی به مراجعین در جهت حل مشکل اّنان، سایر حمایت های اجتماعی نیز صورت می گیرد. مددجویان پس از پذیرش در مرکز مداخله در بحران در صورتیکه نیاز به خدمات متمرکز و بنا به تشخیص تیم تخصصی نگهداری داشته باشند با اخذ مجوز قضایی و پس از طی زمان نگهداری موقت در این مرکز که معمولا بین 15-20 روز می باشد یا به خانواده برگشت داده می شوند و یا بسته به نوع مشکل و وضعیت فرد به مراکز خانه سلامت و مرکز بازپروری زنان ارجاع می گردند و در صورتیکه نیاز به نگهداری نباشد از خدمات تخصصی مرکز به صورت سرپایی بهره مند می گردند.

اهداف طرح :

- ارائه خدمات فوری و تخصصی به افرادی که در شرایط حاد و بحرانی هستند به منظور جلوگیری از انحراف یا انحراف مجدد .

ارزیابی همه جانبه افرادی که توسط نیروی انتظامی یا سایر مراجع به مرکز معرفی می شوند .

ارائه راهنمائی ها و آموزش ها به افراد و خانوادهای در معرض آسیب

مطالعه، شناخت و علت یابی انواع آسیبهای اجتماعی

شناسایی استعدادها و توانایی مراجعان و هدایت آنها جهت حرفه آموزی و ایجاد اشتغال به منظور کسب استقلال

پیگیری جهت بازگرداندن مراجعان به کانون گرم خانواده و اجتماع

شناسایی کانونهای بحران زا و اقدامات تخصصی در رفع این بحرانها با مداخله فردی خانوادگی و اجتماعی

ب) خط تلفن اورژانس اجتماعی (خط 123):

یک خط تلفن سه رقمی که به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی خدمات تخصصی ارائه می نماید. خط تلفن اورژانس اجتماعی به منظور ایجاد سیستم گزارش دهی سریع و قابل دسترس با اولویت دادن به کودکان و مسئله کودک آزاری فعالیت می کند.

هدف کلی:

 در دسترس قرار دادن خدمات سازمان بهزیستی به آحاد جامعه

اهداف جزئی :

 • ارائه راهنمایی های لازم در خصوص فعالیتهای سازمان بهزیستی
 • مداخلات تخصصی به اقشار اسیب پذیر جهت دستیابی به حقوق خود .
 • مداخله موثر به منظور کاهش جرائم و جلوگیری از تشدید بحران و آسیب های اجتماعی و کاهش صدمات بر اقشار در معرض آسیب
 • در دسترس قرار دادن سریع و آسان خدمات اجتماعی به گروه هدف سازمان بهزیستی

گروه هدف :

 • کودکان آزار دیده
 • همسران آزار دیده
 • زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
 • افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند و یا قصد خودکشی دارند
 • زوجین متقاضی طلاق
 • فرار از منزل
 • و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند

خدمات اجتماعی سیار:

ارائه تمامی خدمات اورژانس اجتماعی به صورت سرپایی و در محل با وسیله نقلیه متحرک و پایگاه ثابت موقتی در نقاط شلوغ و مناطق آسیب زای شهر.

هدف کلی : در دسترس قرار دادن خدمات اجتماعی و کلیه خدمات اورژانسی سازمان  به افراد مشمول

اهداف اختصاصی :

1 ارائه خدمات اجتماعی به موقع به افرادی که دسترسی به مراکز ذیربط را ندارند.

2 - اطلاع رسانی به افراد در زمینه برنامه ها و فعالیتهای سازمان بهزیستی کشور .

3 پوشش دادن به فعالیتهای سایر مراکز دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی

4 شناسایی مناطق و کانون های آسیب زا

گروه هدف :

گروه هدف این طرح عبارتند از:

1-افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی از قبیل کودکان آزار دیده، همسران آزار دیده، زوجین متقاضی طلاق، کودکان کار و خیابان، زنان آسیب دیده اجتماعی، افراد فراری، افراد دارای اختلال هویت جنسی، افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند، افرادی دارای اختلافات خانوادگی حاد، سایر مواردی که در شرایط بحرانی قرار گرفته  اند.

 2-سایر گروههای هدف سازمان بهزیستی کشور که نیاز به خدمات اورژانسی دارند.

پ) طرح کاهش طلاق :

در استان یزد یک مرکز سطح یک، دو مرکز سطح دو و پنج مرکز سطح یک اورژانس اجتماعی فعال می باشد. الین مرکز در سال 1378 راه اندازی شد. یک مرکز کودکان خیابانی، در مرکز استان وجود دارد و شهرستان های خاتم، میبد، بافق و یزد از خط تلفن اورژانس اجتماعی بهره مند هستند. هفت خودرو خدمات سیار در استان وجود دارد و طرح کاهش طلاق در کلیه شهرستان ها اجرا می شود.

این مرکز از نیمه سال 1378 شروع به کار نموده است. هدف این طرح ارائه ؟؟؟؟؟ تخصصی، به وقع و در دسترس به زوجین دارای اختلافات خانوادگی به منظور کاهش طلاق می باشد از جمله نیروهای متخصص این طرح مشاور خانواده مشاور حقوقی مددکار روانشناس روانپزشک و پزشک می باشند. زوجینی که به دلایل مختلف دچار بحران و اختلاف گردیده اند به دو صورت خود معرف یا ارجائی از دادگستری و مراکز دیگر به این مرکز مراجعه و از خدمات تخصصی اّن استفاده می نمایند.

اهداف طرح :

سعی در حفظ و تحکیم کیان خانواده

کاهش وقوع طلاق از طریق ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری (تیمی)

کاهش آسیبهای ناشی از طلاق

شناسائی و حل مسائل و مشکلات خانواده های اشفته و متقاضی طلاق

شناخت عوامل موثر در طلاق به منظور برنامه ریزی در جهت آگاه سازی جامعه

کاهش تنشها و استرس های پس از طلاق به منظور متعادل نمودن وضعیت عاطفی روانی پس از طلاق

فراهم آوردن زمینه های مناسب که موجب تنظیم روابط صحیح فرزندان و والدین و تداوم ارتباط والدین با کودکان پس از طلاق

تعیین صلاحیت والدین برای سرپرستی فرزندان در مواردی که طلاق آخرین راه است.

ج) خانه سلامت دختران :

این مرکز به دخترانی که به دلیل وجود مشکلات و فشار های موجود در خانواده و همچنین ضعف در بکار گیری شیوه های مقابله و سایر مصائب اقدام به فرار از منزل می نماید و به دلیل عدم توان اجتماعی برای زندگی مستقل در معرض اّسیب اجتماعی قرار می گیرند خدمات ارائه می دهد. این دختران از سنین نوجوانی به بالا در این مراکز پذیرش می شوند .

بدسدپرستی، انحراف خانواده ها، فشارهای اقتصادی، فقر فرهنگی، تنش های خانوادگی از جمله  عوامل تهدید کننده دختران می باشند.  این مرکز در استان یزد در هفته بهزیستی سال 81 راه اندازی گردیده است.

اهداف :

 • شناخت استعدادها و توانمندیهای دختران و هدایت آنها به سوی استفاده از توانمندیها
 • جلوگیری از ابتلا دختران به آسیبهای اجتماعی
 • حمایت از دختران نیازمند حمایت اجتماعی که مشکل اخلاقی ندارند و نیازمند خدمات پرورشی  و تربیتی هستند و خدماتی از این قبیل...
 • کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی تهدیدکننده دختران

د) مرکز بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی :

این مرکز با هدف بازگشت مجدد افراد اّسیب دیده اجتماعی به کانون خانواده وجامعه و حفظ ثبات و انسجام خانواده  و جلوگیری از گرایش اّنها به انحراف مجدد با ارائه خدمات تخصصی مددکاری، روانپزشکی، پزشکی، انجام وظیفه می نماید. این مرکز در تیرماه سال 1381 همزمان با هفته بهزیستی راه اندازی گردید که در حال حاضر با پرسنل متخصص خود پزشک روانپزشک روانشناس -  مددکار مشغول به کار است.

اهداف :

 • ایجاد امکانات و تسهیلات لازم به منظور بازپروری و باز توانی روانی اجتماعی زنان و دختران آسیب دیده .
 • سهولت دسترسی به خانواده ها جهت اخذ اطلاعات بیشتر و بررسی های مقدماتی
 • جلوگیری از گسترش مجدد آسیب های اجتماعی و بازگشت مجدد خدمت گیرندگان به مسائل اجتماعی
 • آموزش و ایجاد اشتغال و کسب درآمد مشروع
 • ازدواج و تشکیل خانواده
 • حل و فصل مشکلات و بازگشت به اجتماع

ه) مرکز ساماندهی کودکان خیابانی :

این مرکز با هدف شناسایی، تشخیص وجایگزینی کودکان خیابانی و فراهم اّوردن امکانات اولیه زندگی و تحصیل و به منظور جلوگیری از اّسیب های اجتماعی بیشتر فعالیت می نماید. کودکان خیابانی طبق تعریف یونیسف به افرادی گفته می شود که کمتر از 18 سال سن دارند و در شهرهای بزرگ برای ادامه بقاء خود مجبور به کار یا زندگی در خیابانها هستند. این مرکز در اواخر شهریور 81 در استان یزد شروع به کار نمود.

اهداف :

 • کاهش آسیبهای اجتماعی تهدیدکننده کودکان خیابانی و کار
 • بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده های کودکان خیابانی و کار
 • ارتقاء کیفیت زندگی کودکان خیابانی و کار
 • کاهش میزان ورود کودکان به خیابان
 • بالا بردن دانش و مهارت های زندگی برای کودکان و خانواده هایشان
 • توانمند سازی کودکان و ایجاد زمینه لازم برای رشد و بهبود شرایط زندگی کودکان خیابانی
 • ارائه خدمات اجتماعی به شیوه جذب از طریق مراقبت موقت و مراقبت در خانواده

دفتر امور شبه خانواده

ماموریت اصلی دفتر :

« مراقبت وپرورش از کودکان زیر 18 سالی که بنا به دلایلی به طور موقت یا دائم از سرپرستی موثر والدین خود محروم شده اند و به موجب حکم مقام قضایی، سرپرستی آنان به سازمان بهزیستی سپرده شده است ».

هدف کلی :

پرورش و تربیت انسان های بهنجار و سالم به نحوی که بتوانند با ورود به صحنه ی اجتماع به صورت مستقل و متکی به خود تا مرحله ی توانمندسازی اقتصادی اجتماعی و تربیتی به ایفای نقش بپردازند و برای خود و جامعه، فردی مفید باشند.

اهداف اختصاصی :

 • حمایت و تقویت خانواده و جلوگیری از ورود  بی رویه ی کودکان به خانه های کودکان و نوجوانان .
 • تقویت برنامه ی نظارت و ارزیابی عملکرد از وضعیت فرزندان در خانه های کودکان و نوجوانان و خانواده.
 • فراهم نمودن فضایی شبیه خانواده برای فرزندان مقیم خانه های کودکان و نوجوانان.
 • ایجاد نگرش مثبت جامعه نسبت به فرزندان تحت سرپرستی.
 • پیش بینی راهکارهای قانونی به منظور تقویت شیوه های مراقبت در خانواده و انعکاس آن به مراجع قانون گذاری.
 • انتقال مفاهیم و ارزش های اجتماعی به فرزندان و فراهم نمودن زمینه های برقراری تعاملات مناسب بین فردی.
 • تأمین فرصت های برابر و پرورش مناسب رشد و خلاقیت و توانایی های جسمانی و روانی فرزندان تحت مراقبت در همه مقاطع تحصیلی از پیش دبستانی تا مراکز آموزش عالی و دانشگاهها.
 • ایجاد زمینه های امنیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و پرورشی برای فرزندان تحت مراقبت.
 • ارتقاء کیفیت زندگی فرزندان تحت سرپرستی و تلاش در جهت توانمند سازی آنان.
 • تقویت برنامه های فرهنگی، تربیتی و ورزشی فرزندان در خانه و خانواده .
 • آشنایی با ارزش ها و باورهای دینی و اعتقادی فرزندان در جهت تقویت بهداشت روانی آنان.
 •  آماده سازی محیط اجتماعی و فضای متناسب با ویژگی ها و توانایی های فرزندان معلول تحت سرپرستی.
 • فراهم نمودن زمینه های آموزش مهارت های شغلی برای فرزندان تحت سرپرستی و کمک در جهت دستیابی موفق به اشتغال نسبتاً پایدار.
 • فراهم نمودن زمینه ازدواج موفق فرزندان تحت سرپرستی و کمک در جهت ترخیص موفق و شروع زندگی پایدار.

جامعه ی هدف :

 • کودکانی که سرپرستی آنان به دلایل زیر و به موجب حکم مقام قضایی به سازمان بهزیستی سپرده شده است:
 • کودکانی که هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری و مادری آنان شناخته نشده اند.
 • کودکانی که هیچ یک از یک از پدر، مادر و جد پدری و مادری آنان در قید حیات نباشند .
 • کودکانی که به تشخیص دادگاه فاقد والدینی با صلاحیت باشند.
 • کودکانی که سرپرستان یا تنها سرپرست آنان زندانی باشند.
 • کودکانی که سرپرستان یا تنها سرپرست آنان مفقودالاثر باشند.

دفتر توانمندسازی خانواده و زنان

این دفترحمایت مادی و معنوی افراد وخانواده های  نیازمند و زنان سرپرست خانوار که بدلایل مختلف سرپرست و نان آور خویش را از دست داده و یا ناکارآمد گردیده اند را بعهده دارد که بوسیله ابزارهای مددکاری با برنامه ریزی جامع و با توجه به اولویت مشکلات آنان نسبت به خودکفایی و بازتوانی آنها اقدام گردیده است  .

اهداف و سیاست های حوزه توانمندسازی خانواده و زنان :

امروزه با توجه به تعاریف نوین رفاه اجتماعی، ایجاد فرصت های برابر از اهم وظایفی است که حوزه ی امور اجتماعی سازمان بهزیستی از طریق دفتر توانمندسازی خانواده و زنان موظف به پرداختن به آن است .

این حوزه  با هدف توانمند سازی، ترویج، آگاه سازی و حساس سازی و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و به منظور دارا بودن جامعه ای امن، آرام و متعادل که در آن نهاد خانواده به عنوان اصلی ترین هسته ی اجتماعی جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و مشکلات آن به حداقل کاهش یافته باشد اقدام به ارائه ی خدمت به خانواده ها به ویژه خانواده های تک والدی و خود سرپرست می نماید .

سیاست های اجرایی :

 • تحکیم بنیان خانواده
 • شناسایی مسائل و نیازهای جمعیت هدف در ارتباط با توسعه ی انسانی و کیفیت زندگی.
 • تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری.
 • حمایت از کلیة خانواده هایی که دچار بحران های اجتماعی و خانوادگی هستند و یا در معرض آن قرار گرفته اند.
 • توانمند سازی خانواده هایی که دچار بحران های اجتماعی و خانوادگی گردیده اند و مشارکت آنان در فعالیت های مربوط به خود.
 • توجه به نیازهای بهداشتی، درمانی و رفاهی افراد و خانواده ها.
 • ایجاد بستر مناسب برای اتکا برنامه های رفاه اجتماعی به منابع مردمی.

گروههای هدف :

1-گروه های همیار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش

به منظور دستیابی به استقلال و خودکفایی اقتصادی واجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش و استفاده از قابلیت های گروه در این زمینه ، گروه های همیار زنان سرپرست خانوار تشکیل می شود و افراد در قالب گروه به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشترک می پردازند و سازمان بهزیستی نیز به حمایت از این گروه ها می پردازد .

طرح های دیگر به منظور تقویت این فعالیت در حال انجام است که از آن جمله می توان به طرح مشارکت در تامین مکان گروه های همیار اشاره نمود. این طرح به منظور رفع مشکلات موجود در زمینه ی تامین مکان فعالیت گروه های همیار تهیه و در حال اجرا است. طرح توسعه و تقویت گروه های همیار از طریق کلینک های مددکاری نیز به منظور بهره مندی از توان کلینیک های مددکاری در زمینه ی توانمند سازی مددجویان در قالب گروه های همیار در حال اجرا است.

2- کلینیک های مددکاری اجتماعی

در راستای بهره مندی از توان بخش خصوصی و استفاده از تخصص این بخش، کلینک های مددکاری با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  شروع به کار می نمایند. این کلینیک ها در قالب عقد قرار داد با سازمان بهزیستی و سایر سازمان ها، نهادها و ارگانها، خدمات تخصصی اجتماعی ( از قبیل مددکاری، مشاوره، روان شناسی و..... ) را تا مرحله ی توانمند سازی به افراد و خانواده های تحت پوشش و سایر متقاضیان ارائه می نمایند.

3- خرید خدمات تخصصی از بخش غیر دولتی ( موسسات خیریه و کلینیک های مددکاری )

در اجرای اصل 44 و بند هــ ماده ی 95 قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جهت کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش غیر دولتی از خدمات قابل واگذاری از طریق خرید خدمات و با پرداخت یارانه به آنان ( بخش غیر دولتی ) واگذار می گردد .

4- بیمه ی اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری

بهره مندی از بیمه های اجتماعی موجود یکی از اقدامات مهم بنیادی به منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. از این رو زنان روستایی و عشایری تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از پوشش بیمه ای صندوق بیمه ی اجتماعی روستایی و عشایری بهره مند شده اند و حق بیمه ی ایشان با مشارکت صندوق مذکور و سازمان بهزیستی پرداخت می شود.

5- فقر زدایی خانواده ها با رویکرد توانمند سازی اجتماع محور

این طرح به منظور توانمند سازی جوامع محلی با استفاده از مشارکت مردم و نمایندگان منتخب آنان،  به مورد اجرا در می آید. بر این اساس با استفاده از کلینک های مددکاری نسبت به ساماندهی مردم ساکن محله ها و مناطق مختلف شهر اقدام می شود سپس نیاز سنجی و تدوین برنامه های مداخله ای توسط مردم انجام می شود .

6-پرداخت مستمری و کمک موردی به خانواده های نیازمند تحت پوشش

به منظور تامین هزینه های زندگی افراد و خانواده های تحت پوشش مبلغ ثابتی که بر اساس بعد خانوار ( 5-4-3-2-1 نفره وبیشتر ) تعیین شده است به آن ها پرداخت می شود. لازم به ذکر است که این رقم بر مبنای حداقل دستمزد مشمولان قانون استخدام کشوری محاسبه می شود و از 30% تا 50% دستمزد متغیراست.

در کنار کمک های مستمر، به منظور کاهش مشکلات خدمت گیرندگان و تسریع در روند توانمند سازی آنان، کمک های موردی به آن ها پرداخت می شود. این کمک ها بنا به ضرورت و بر اساس نیاز افراد در موارد گوناگونی از قبیل درمان، مسکن، جهیزیه، تحصیل و..... قابل پرداخت است.

7- کمک به بهبود تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان نیازمند

به منظور جلوگیری از ترک تحصیل، افت تحصیلی و ارتقاء سطح تحصیلی فرزندان خانواده های تحت پوشش، نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیل ( براساس مقطع تحصیلی ) و شهریه دانشگاه آنان اقدام به همراه این فعالیت ها، اقدامات متنوع دیگری از جمله :

ارائه خدمات اجتماعی به خانواده های دارای فرزند چند قلو

 بیمه های درمانی و فرانشیز درمان خانواده های تحت پوشش

کمک به بهبود تغذیه ی زنان باردار نیازمند

 توزیع شیر خشک رایگان بین کودکان شیرخوار در خانواده های نیازمند     

بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری

 • طرح اماده سازی شغلی خدمت گیرندگان تحت پوشش

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه