معاونت مشارکت ها ، اشتغال و مراکز غیر دولتی

معاونت امور مشارکتهای مردمی، اشتغال و مراکز دولتی

معاونت مشارکتهای مردمی، اشتغال و موسسات خیریه با برنامه ریزی مناسب می تواند از طریق جذب داوطلبان و همیاران افتخاری شامل متخصصین در گروههای پزشکی، اشتغال، آموزشی، فرهنگی و ... از طرفی مشارکت خیرین در امر توسعه کارآفرینی و اشتغال مددجویان، مشکلات عدیده ناشی از کمبود اعتبارات دولتی را جهت رسیدن به اهداف و توانبخشی مددجویان را حل نماید.

اهداف معاونت :

  • توانمند سازی جامعه هدف
  • افزایش مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای سازمان
  • افزایش رضایت مندی گروههای هدف از خدمات سازمان
  • افزایش ضریب نفوذ خدمات سازمان بهزیستی

سیاستهای راهبردی معاونت:

-   نگرش جامع به مفهوم مشارکت مردمی و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای نظام مشارکت عمومی و مددکاری .

-   جذب مشارکتهای انسانی و مادی ایرانیان داخل و خارج از کشور و نهادهای بین الملل درتوسعه فعالیتهای بهزیستی .

-   حمایت و گسترش دوره های آموزش فنی و حرفه ای برای افزایش توانمندی خانواده های تحت پوشش.

-   الگوسازی از کارآفرینان و ترویج فرهنگ و روحیه کارآفرینی .

-   ایجاد شرایط لازم جهت بهره مندی کلیه افراد جمعیت مورد حمایت از اشتغال پایدار .

-   فراهم کردن بستر مناسب و لازم برای مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات حمایتی .

دفتر توسعه، گسترش و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی:

  این فعالیت در راستای اجرای ماده 26 و 28 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در حوزه معاونت مشارکتها پیگیری و عمل می شود.

ماده 26: سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسیهای کارشناس برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:

1- تاسیس مهدکودک

2- تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی

3- تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

4- تاسیس مجتمعها و مراکز خدمات

5- تاسیس کلینیک و اورژانس مددکاری اجتماعی

6- تاسیس مراکز خدمات مشاوره اجتماعی

7- تاسیس مراکز توانبخشی معلولین

8- تاسیس مراکز حرفه ای معلولین

9- تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

10- تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن

11- تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

12- تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

13- تاسیس انجمنها و موسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی

ماده 28: به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی کنند ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه مربوط از متقاضیان واگذار نموده و وجوه دریافتی از این بابت را به حساب درآمد اختصاصی واریز کنند.

 دفتر اشتغال و کارآفرینی:

    اشتغال یکی از مهمترین واقعیت های اجتماعی است که به منظور تداوم و برقراری تعادل جوامع، حفظ روابط درونی آنها شکل می گیرد.

موضوع اشتغال و پرداختن پیرامون آن یکی از مباحثی است که امروزه در صدر برنامه های دولت دهم قرار دارد و تلاش تمامی دست اندرکاران براین است که با یافتن راه حل های منطقی و کوتاه مدت به نوعی بتوانند از تبدیل مشکل بیکاری به بحران جلوگیری کنند و می کوشند با اشتغالزائی و تولید در این راستا گام بردارند. سازمان بهزیستی یکی از سازمانهای دولتی است که از بدو فعالیت خود به مساله بازتوانی و استقلال اهمیت فراوان داده است و یکی از اهدافش بهبود و توانمند سازی و حمایت از افراد نیازمند جامعه برای بالا بردن اعتماد بنفس، کسب مهارت، حرفه آموزی و ایجاد اشتغال که منجر به خود کفایی آنها می باشد. از اینرو برای تحقق امر بازتوانی افراد و خانواده های نیازمند ، معلولان ، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش و همچنین افزایش خروجی ها که از اهداف و خط مشی های متعالی این سازمان می باشد.

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه