کارشناس مسئول مناسب سازی بهزیستی استان یزد؛

آزادشهر بیشترین جمعیت افراد دارای معلولیت را دارد

کارشناس مسئول مناسب سازی بهزیستی استان یزد گفت: 10درصد جمعیت معلولین شهر یزد، ساکن آزادشهر هستند.
محمود آسایش با اعلام این خبر گفت: بر اساس اطلاعات مکانی بدست آمده از افراد دارای معلولیت شهرستان یزد، بیشترین معلولین شهر یزد ساکن آزادشهر هستند.
وی افزود: منطقه امامشهر یزد نیز با 6.33 درصد دومین منطقه به لحاظ اسکان افراد دارای معلولیت هست.
آسایش در خصوص اطلاعات مکانی افراد دارای معلولیت در دیگر نقاط شهر یزد گفت: افراد دارای معلولیت در بلوار نواب صفوی 3.31 درصد، خیابان انقلاب با 3.9 درصد، بلوار دشتی 3.64 درصد، خیابان امام 3.55درصد، صفاییه 3.40درصد، خیابان کاشانی 3.26 درصد، بلوار دهه فجر 3.21 درصد، خیابان مهدی 3.07 درصد ساکن هستند.
کارشناس مسئول مناسب سازی بهزیستی استان یزد با تاکید بر مناسب سازی فضاها و حمل و نقل عمومی در این مناطق گفت: تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت و سایر گروه های هدف مناسب سازی اعم از سالمندان، کودکان، بیماران و زنان باردار به فضاهای شهری و حمل و نقل عمومی در این مناطق باید در اولویت کار شهرداری قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بهزیستی استان یزد اطلاعات مکانی افراد دارای معلولیت را به شورای اسلامی شهر یزد جهت مناسب سازی فضاهای عمومی و دسترس پذیری وسایل حمل و نقل عمومی  و ایستگاه های اتوبوس این مناطق اعلام نموده است.


تاریخ ثبت :1398/01/25


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه