مدیرکل بهزیستی استان یزد خبر داد؛

غربالگری ژنتیک 95 درصد ازدواج ها در استان

مدیرکل بهزیستی استان یزد از غربالگری ژنتیک 95 درصد ازدواج ها در استان یزد خبر داد.
دکتر جلیل عفتی در جمع غربالگران ژنتیک قبل از ازدواج با اشاره به فرهنگ سازی و اگاهی بخشی در حوزه ژنتیک گفت: نکته محوری در موضوعات غربالگری ژنتیک آگاهسازی است و مهم این است که خانواده ها بدانند و شناخت داشته باشند.
وی با اشاره به اقدامات بهزیستی در حوزه پیشگیری از معلولیتهای ژنتیکی گفت: زمانی ژنتیک علم غریبی بود و مردم مردم خیلی ژنتیک را نمی شناختند. بهزیستی تلاش کرد در حوزه پیشگیری با داشتن برنامه ای کاملاً اصولی و ضابطه مند به این مهم بپردازد.
 وی افزود: در این زمینه تلاش نمودیم در مرحله اول غربالگری سپس مشاوره و در نهایت ارائه خدمت را به نحو احسن انجام دهیم و بتوانیم که این خدمات و اعتبارات را بیشتر کنیم.
مدیرکل بهزیستی استان یزد آغاز اجرای طرح غربالگری ژنتیک در سال 93 یادآور شد و گفت: در این سال 4 شهر پایلوت این طرح بود و ما به سمتی رفتیم که تقریباً کل استان را پوشش دادیم و خدمات را به صورت کامل انجام دادیم و در حال حاضر ارجحیت این است که بتوانیم این کار را زنده  و سرپا نگه داریم.
وی با اشاره به درمان محور بودن نظام بهداشت و درمان کشور گفت: نظام بهداشت و درمان  در دست پزشکان هست و پزشکان نیز درمان محور هستند نه پیشگیری محور، لذا وزارتخانه بهداشت و درمان نیز درمان محور هست.
دکتر عفتی افزود: قطعاً بحث پیشگیری بحث جا افتاده ای نیست که ما بخواهیم اقدامی انجام دهیم ولی هدف ما این است که این فعالیت ها را به نحوی انجام دهیم که فرزند معلول جدیدی وارد خانواده نشود.
گفتنی است؛ در این جلسه از غربالگران ژنتیک قبل از ازدواج شهرستان ها تقدیر شد.


تاریخ ثبت :1398/02/10


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه