برگزاری جلسه اشتغال در شهرستان خاتم

در این جلسه که به میزبانی اداره بهزیستی شهرستان خاتم با هدف اشتغال در مناطق روستایی برگزار شد  در ابتدا آقای اکبریان کارشناس قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه  ، مباحث و دلیل تشکیل جلسه را بدین شرح توضیح دادند که، قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه، با محوریت آبادانی روستاها در زمینه تعلیم و تربیت، فرهنگی و اجتماعی،  سلامت، عمران و زیرساخت و ایجاد اشتغال پایدار  به روستاییان نیازمند بوجود آمده است . در پایان جلسه کارشناسان حاضر در جلسه قول مساعدت  جهت شناسایی و کمک به افراد نیازمند در چهار روستای خوانسار ، حسن آباد خوانسار،بختیاری و شهریاری سفلی به قرارگاه جهت ایجاد اشتغال به افراد خاص را دادند .


تاریخ ثبت :1398/03/26


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه