حضور فعال اداره بهزیستی شهرستان خاتم در طرح ملی کنترل فشارخون

به گفته روابط عمومی بهزیستی خاتم ، در پی این طرح فشار خون کلیه پرسنل بالای 30 سال مورد سنجش قرار گرفت . همچنین با توجه به اطلاع رسانی توسط مددکاران ngo  ها تمامی مددجویان تحت پوشش نیز سنجش شدند . در مراکز روزانه تحت پوشش نیز سنجش مددجویان با حضور تیم علوم پزشکی در مرکز انجام شد .

به گفته روابط عمومی ، با توجه به برآورد انجام شده حدود 90 درصد مددجویان و معلولین بالای 30 سال مورد سنجش و ارزیابی فشار خون قرار گرفتند .


تاریخ ثبت :1398/03/27


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه