کلیه مدیران ومربیان مهدهای تحت نظارت بهزیستی میبد در اولین کارگاه آموزشی تسهیلگرجام باشگاههای كتابخواني كشور شركت كردند

اولین کارگاه آموزشی –تسهیلگر برای شرکت درچهارمین دوره ی جام باشگاههای کتابخوانی کشور درشهرستان میبد بامدیرت آقای میبدی وخانم مداح ازموسسه فراویزاندیشه ، درمحل کتابخانه اردکانیان اداره فرهنگ وارشاداسلامی میبد وباحضور23نفرازمدیران ومربیان مهدهای کودک این شهرستان با هدف ترویج کتابخوانی در مهدهای کودک برگزارشددراین کارگاه، جام باشگاههای کتابخوانی به مربیان معرفی شدوآموزش های لازم جهت ثبت نام درباشگاه-خریدکتاب و ثبت نام اعضاء در باشگاه ارائه گردید.


تاریخ ثبت :1398/05/30


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه