طرح پیوسته دانشنامه ازدواج در خانه تاریخی طبایی شهرستان اردکان برگزار شد.

طرح پیوسته دانشنامه ازدواج  با همکاری اداره بهزیستی اردکان، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، اداره میراث فرهنگی و گردشگری و موسسه مددیاران تحت نظارت اداره بهزیستی اردکان اجرا  می شود.
ازدواج يكي از مهمترين تصميمات تمام زندگي است اما اين تصميم زماني بايد گرفته شود كه اطلاعات و دانستی هاي ما و تجربه و پختگي ما در برابر بزرگي اين تصميم اندك و ناتمام است.
اين مجموعه تلاشي است براي ارايه اطلاعات و افزايش دانستی ها و توصيه به صبوري براي افزايش تجربه و پختگي به آنهايي كه هنوز آمادگي چنين تصميمي را ندارند.
قبل از ازدواج قدرت و اختيار در تصميم گيري بسيار است و ميتوان از تشكيل ساختارهاي مشكل زا دوري كرد. اما پس از ازدواج، هنگامي كه ساختارها شكل گرفت تنها مي توان كاركردهاي مشكل را كاهش داد و به ندرت ميتوان در ساختارها تغيير ايجاد كرد؛ اين طرح آموزشی تلاشي است براي پيشگيري از تشكيل ساختارهاي مشكل زا.
مدرسین این طرح توسط خانم مندگاریان و خانم عباسپور؛ کارشناس ارشد مشاوره، زوج درمانگر، مدرس دوره های پیش از ازدواج برای  علاقمندان با همکاری اداره بهزیستی اردکان، کمیته امداد مرحوم حضرت امام خمینی (ره)، اداره میراث فرهنگی و گردشگری و موسسه مددیاران اجرا می شود.


تاریخ ثبت :1398/06/09


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه