مناسب سازی اماکن عمومی تنها ویژه معلولین نیست

معاون عمرانی فرماندار خاتم گفت: مناسب سازی اماکن تنها ویژه معلولین نیست بلکه تمام افراد،کودکان، زنان باردار و سالمندان و حتی جوانان را شامل میشود.
 محمودی با بیان این مطلب در جلسه مناسب سازی معابر و اماکن عمومی ویژه معلولین و همچنین جلسه شورای ملی سالمندان شهرستان خاتم گفت:
با مناسب سازی مکان ها ومعابر به خودمان کمک بزرگی خواهیم کرد.
 تکتاز رئیس بهزیستی خاتم نیز با اشاره به  اهمیت موضوع مناسب سازی در اماکن عمومی به خصوص ادارات دولتی، فضاهای شهری و عابر و... گفت: مناسب سازی اماکن و معابر در راستای کمک به معلولین ناتوان و سالمندان کم توان جسمی حرکتی کمکی  برای شرکت در امور اجتماعی انهاست.

 . وی در پایان یادآور شد؛ کلیه دستگاههای ذیربط در حوزه عمرانی و شهرسازی اعم از دولتی و غیردولتی موظف به رعایت و نظارتبراصول مناسب سازی در طرح های عمرانی هستند.تاریخ ثبت :1398/07/04


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه