با حضور مسئولین شهرستان صورت گرفت

بازدید از روند احداث واحدهای مددجویی تحت پوشش بهزیستی

رئیس بنیاد مسکن،رئیس بسیج سازندگی و رئیس اداره بهزستی شهرستان از پروژه های مسکن این شهرستان بازدید کردند. 

  به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان میرحاجی رئیس بهزیستی شهرستان به همراه آقای پور دانش رئیس بنیاد مسکن شهرستان و آقای زاده میر رئیس بسیج سازندگی شهرستان از برخی از پروژه های مسکن مددجویی بازدید کردند. این گروه با حضور در منطقه رستاق از روند  احداث یک واحد مسکونی مددجویی بازدید کردند.

رئیس بهزیستی شهرستان با اشاره به ساخت مسکن برای مددجویان گفت: تعهد سال جاری بهزیستی شهرستان در زمینه ساخت مسکن برای مددجویان تحت پوشش8 واحد است.


تاریخ ثبت :1398/08/04


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه