پویش تامین جهیزیه برای مددجویان بهزیستی

حلقه وصل باشیم

در حال حاضر 26490 نفر از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی در دوران عقد قرار دارند و به علت فراهم نبودن شرایط و ملزومات تشکیل زندگی نتوانسته اند زندگی مشترک خود را آغاز نمایند و به زیر یک سقف بروند. همچنین اعتبارات پیش بینی شده در بودجه های دولتی نیز بسیار محدود بوده و پاسخگوی نیاز ها نیست. در حال حاضر و در بودجه سال 98 برای کمـک به جهیزیه و ازدواج مـددجویان سازمـان بهزیستی حـدود 50 میلیـارد ریـال اعتبار در نظر گرفته شده است که در صورت تخصـیص صددرصدی و با پرداخت سـرانه حداقلی 10 میلیون ریال به هریک از مـددجویان، متقاضـیان حائز شرایط فعلی (و در صورتی که فرد جدیدی ازدواج نکند) پس از گذشت حدود 6 سال می توانند این مبلغ را دریافت نمایند که با یک میلیون تومان امکان خریداری یک کالای اساسی مورد نیاز جهیزیه هم امکان پذیر نیست. بر این اساس تصمیم گرفتیم پویش تهیه جهیزیه برای افراد فوق را با شعار " حلقه وصل باشیم " آغاز نماییم. اگر می خواهید حلقه وصل یکی از این 26490 زوج باشید و یا سهم اندکی در آن داشته باشید از طریق زیرحمایت کنید #حلقه وصل باشیم


تاریخ ثبت :1398/09/07


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه