مدیرکل دفتر مدیریت عمکرد بهزیستی کشور؛

مسئولین مدیریت عملکرد در راستای سیاستهای سازمان حرکت کنند

مدیرکل دفتر مدیریت عمکرد بهزیستی کشور در نشست آموزشی سلامت اداری و مقابله با فساد در یزد گفت: مسئولین مدیریت عملکرد می بایست در راستای سیاستهای سازمان حرکت کنند.
کاظم نظم ده گفت: کارشناسان دفاتر مدیریت عملکرد ضمن ارتباط با سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی باید دغدغه بهزیستی داشته باشند.
وی مدیریت عملکرد را به مثابه چشم سازمان دانست و گفت: وظیفه ما مقابله واقعی با چیزی است که می بینیم نه تفسیر ذهنی و سوگیری، غرض ورزی شخصی و یا استفاده از جایگاه حقوقی.
کاظم نظم ده با بیان اینکه مسئولین مدیریت عملکرد نباید از مدیرکل سازمان جلو بزنند اظهار داشت: مسئولین مدیریت عملکرد باید پشت سر مدیرکل و در راستای سیاستهای وی که بر مبنای سیاستهای سازمان هست حرکت کنند و این عین علم مدیریت است.
وی خاطر نشان کرد: در دفتر مدیریت عملکرد باید بدانیم کجا هستیم و به کجا می خواهیم حرکت کنیم؟
گفتنی است؛ نشست آموزشی سلامت اداری و مقابله با فساد با حضور مسئولین و کارشناسان دفاتر مدیریت عملکرد بهزیستی سراسر کشور به میزبانی یزد برگزار شد.


تاریخ ثبت :1398/10/19


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه