مدیرکل بهزیستی استان یزد؛

مناسب سازی فرهنگی مهمتر از مناسب سازی فیزیکی است

مدیرکل بهزیستی استان یزد در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای یزد گفت: مناسب سازی فرهنگی مهمتر از مناسب سازی فیزیکی است.
علی محمد عطابخش افزود: اینکه نوع  برخورد با فرد دارای معلولیت را بدانیم مهم است و نقش صدا و سیما در فرهنگ سازی این موضوع حائز اهمیت است.
وی با اشاره به وظایف گسترده‌ بهزیستی گفت: بزرگترین اقلیت جامعه، تحت پوشش بهزیستی هستند که این جمعیت مرتبط از قبل از تولد تا پایان دوران سالمندی را در بر می گیرد.
عطابخش با اشاره به رشد  سالمندی در کشور و یزد گفت: افزایش امید به زندگی در کشور و کاهش زاد و ولد منجر به افزایش جمعیت سالمندی شده است بر همین مبنا بهزیستی پیشگیری از معلولیت در دوران سالمندی و سالم پیر شدن را با ارائه خدمات توانبخشی مدنظر قرار دارد.
مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به مناسب سازی اماکن عمومی و محیط شهری گفت: آنچه در مناسب سازی مدنظر است اینکه افراد دارای معلولیت مانند سایر افراد جامعه دیده شوند. چرا که مناسب سازی تنها مختص این گروه نیست و سایر شهروندان نیز به آن نیاز دارند. 
وی با بیان اینکه مناسب سازی تنها مختص افراد دارای معلولیت نیست اظهار داشت: این  نگاه که مناسب سازی برای معلولین است اشتباه است چرا که ما هم در آینده سالمند میشویم.


تاریخ ثبت :1398/11/01


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه