مشاور رئیس بهزیستی کشور در امور معلولین؛

مصوبات شورای شهر پیوست معلولین داشته باشد

مشاور رئیس بهزیستی کشور در امور معلولین با حضور در شورای شهر یزد خواستار پیوست معلولین برای مصوبات شورای شهر شد.
علی همت محمود نژاد ضمن تشکر از شورای شهر یزد برای رایگان نمودن ایاب و ذهاب افراد دارای معلولیت گفت: اجرای طرح گرشگری معلولین در یزد می تواند مدل مطالعاتی برای سایر شهرها باشد.
وی با اشاره به هزینه ها و مشکلات پیرامون معلولیت ها گفت: پیرامون معلولیت هزینه ها، مسائل و مشکلاتی است که دیده نمی شود و خسارت به افراد دارای معلولیت وارد می کند.
وی افزود: این مشکلات بیشتر ناشی از عدم مناسب سازی و تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به اماکن عمومی و شهری است.


تاریخ ثبت :1398/11/03


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه