معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان یزد؛

الگوی مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد ترکیبی از رویکردهای درمان و مداخله اعتیاد است

معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان یزد گفت: الگوی مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد ترکیبی از رویکردهای درمان و مداخله اعتیاد است.

دکتر ناصر صباغزادگان در حاشیه آیین افتتاح مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد اظهار داشت: این رویکردها  نزدیک به دو دهه در کشور اجرایی شده  و بر اساس تجارب متعددی که از آنها بدست آمده طراحی شده است.

وی افزود: در این الگو همزمان علاوه بر ارائه مداخلات سم زدایی و پرهیزمدار با بهره گیری از اکثر رویکرهای درمان و بازتوانی به رفع چالش های خانوادگی و اجتماعی بیمار، مداومت بر مراقبت بیمار، مداخلات روانی، اجتماعی و توانمندسازی شغلی پراخته می شود.

وی خاطرنشان کرد: تمامی این خدمات در قالب طرح درمان به صورت تک دوزی برای هر فرد طی برنامه مدیریت مورد، حین درمان و پس از ترخیص ارائه می شود.

معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان یزد با اشاره به روند اجرایی درمان و بازتوانی فرد معتاد گفت: در این مدل بیماران پس از ورود وارد مرحله سم زدایی می شوند و به مدت دو هفته این مرحله را طی می کنند و بعد از سم زدایی به مدت 3 ماه و نیم به صورت اقامتی تحت درمان های روانی، اجتماعی و معنوی به صورت نظامند قرار می گیرند.

وی افزود: پس از دوره سم زدایی و اقامت به مدت 4 ماه، فرد بهبود یافته بر اساس مدل سرپایی و خودیاری طی مدت 8 ماه و شرکت در 52 جلسه سه ساعته به صورت سرپایی با برنامه از قبل تعیین شده در جلسات آموزشی و درمانی مرکز شرکت می کند.

دکتر صباغزادگان به تداوم درمان و بازتوانی بیمار در این شیوه  گفت: در پایان این دوره افرادی که سرپناه و خانواده ندارند جهت  اسکان و اقامت به مراکز اقامتی توانمندسازی ارجاع می شوند.

وی در خصوص اشتغال این افراد گفت: مراجعین این مرکز در صورت داشتن شغل به کمک مددکار به شغل سابق باز می گردند و در غیراینصورت با مهارت آموزی به اشتغال آنها کمک می شود.

وی خاطرنشان کرد: در طی دوره 8 ماهه درمان غیراقامتی بیمار مداخلات روانشناختی فردی، آموزش خانواده، بهره مندی از ظرفیت گروههای خودیار، گروه درمانی، مداخلات توسعه اجتماعی فرد و آموزش های شغلی کسب و کار دریافت می کند.


تاریخ ثبت :1399/04/25


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه