با امضاء تفاهم نامه فیمابین بهزیستی یزد و صندوق کارآفرینی امید؛

صندوق های خرد محلی ویژه افراد دارای معلولیت راه اندازی می شود

بهزیستی یزد و صندوق کارآفرینی امید تفاهم نامه همکاری در راستای راه اندازی صندوق های خرد محلی ویژه افراد دارای معلولیت امضا کردند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد در مراسم امضا این تفاهم نامه گفت: موضوع این تفاهم نامه ارائه خدمات آموزشی، توانمندسازی، مشاوره کارآفرینی و ظرفیت سازی در راستای اجرای طرح خدمات مالی خرد ویژه افراد دارای معلولیت است.

دکتر علی محمد عطابخش افزود: بر اساس این تفاهم نامه تعداد 7 صندوق خرد محلی برای افراد کم درآمد دارای معلولیت و خانواه های آنان در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه تشکیل می شود.

وی در خصوص تعهدات بهزیستی در این تفاهم نامه گفت: برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرح، شناسایی روستاهای مستعد و مشارکت در انتخاب روستاهای هدف با همکاری مجریان برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه و جلب مشارکت روستائیان در اجرای برنامه های مولّد و درآمد زا بر عهده بهزیستی است.

دکتر عطابخش در ادامه گفت: کمک به تامین منابع مالی لازم برای حمایت از صندوق های خرد محلی، جلب مشارکت نهادهای جامعه محلی، خیرین، معتمدان محلی به منظور حمایت از صندوق های خرد محلی و اشتغال های ایجاد شده، آگاه سازی افراد دارای معلولیت و خانواه های آنان از مزایای عضویت در صندوق های خرد محلی، از دیگر تعهدات بهزیستی در این تفاهم نامه است.

سرپرست صندوق کارآفرینی امید استان یزد نیز در خصوص تهعدات این صندوق گفت: مشارکت در برنامه ریزی، مدیریت و ساماندهی اجرایی طرح در سطح استان و شهرستانها، مشارکت در آموزش مجریان، افتتاح حساب برای صندوق خرد محلی پس از طی دوره های توانمندسازی، ایجاد بستر های لازم برای پایش و نظارت الکترونیک بر اقدامات صندوق می باشد.

امین خوش قامت با بیان اینکه 26 طرح کارآفرینی از سوی بهزیستی به صندوق کارآفرینی امید ارجاع شده است گفت: از این تعداد 13 طرح پرداخت شده است.


تاریخ ثبت :1399/04/30


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه