معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور؛

مراکز مثبت زندگی 22 خدمت را در سطح اولیه ارائه می دهند

بهزیستی ارائه 22 خدمت را در سطح اولیه اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری بر عهده مراکز مثبت زندگی می گذارد و بابت هر فعالیت نیز یارانه لازم را به مراکز می‌پردازد.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در بازدید از مرکز مثبت زندگی یزد اظهار داشت: مراکز مثبت زندگی زمینه ساز سایر خدمات نیز هستند و در حال حاضر بخشی از فعالیت ها و خدمات را ارائه می کنند تا در آینده با استفاده از این ظرفیت، سایر خدمات نیز ارائه شود که به نوعی حلقه واسط بین مددجو و بخش دولتی هستند.

قبادی دانا درخصوص اهداف مراکز"مثبت زندگی" و ا تأسیس این مراکز گفت: این امر در راستای اجرای بند ۴ماده ۲۶قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۵۷قانون احکام دائمی درباره تشکیل مراکز خدمات بهزیستی است.

وی بیان داشت: مددجویان می‌توانند خدمات اولیه از جمله تشکیل پرونده و همچنین درخواست‌های خود را از طریق این مراکز پیگیری کنند چرا که این مراکز در راستای خدمات ادارات بهزیستی شهرستان قرار دارند یعنی به صورت الکترونیکی درخواست‌ها به ادارات بهزیستی شهرستان ارجاع و اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

وحید قبادی دانا بر توانمندسازی معلولین تاکید کرد و گفت: هدف ما در کشور و در سازمان بهزیستی این است که بتوانیم زمینه های لازم را برای رشد و توسعه همه جانبه استعدادهای افراد دارای معلولیت فراهم کنیم و شرایطی ایجاد کنیم تا این افراد بتوانند در جامعه فعالیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز موضوع بیمه ها، بیمه های تامین اجتماعی و بیمه های درمانی زمینه مناسبی را در دنیا برای زندگی بهتر برای افراد دارای معلولیت فراهم کرده است.

رئیس بهزیستی کشور با اشاره به فراهم کردن حداقل های معیشتی برای جامعه هدف بهزیستی گفت: هدف این است افرادی که دارای مشکلات و در گروه های نیازمند هستند حداقل های معیشتی برای آنها فراهم شود تا بتوانند زندگی شرافتمندانه و همراه با عزت و منزلت را تجربه کنند.

وی افزود: در این راستا اشتغال و تامین مسکن برای افراد دارای معلولیت از برنامه هایی بوده است که در دستور کار سازمان بهزیستی قرار گرفته است.

قبادی دانا با اشاره خدمات مراکز غیردولتی به جامعه هدف بهزیستی ادامه داد: گروه هایی که در زندگی خود مشکلاتی دارند که امکان حضور آنها در خانواده فراهم نیست از طریق مراکز غیردولتی خدمات دریافت می کنند.

 وی خاطر نشان کرد: شاهد هستیم که در شرایط سخت کرونا با همت و توان بخش غیردولتی و خیریه ها و مراکز توانبخشی شبانه روزی فعال در حوزه معلولان و سالمندان و بیماران روانی مزمن محافظت قابل قبولی از این عزیزان در برابر ویروس کرونا انجام شده است.


تاریخ ثبت :1399/10/08


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه