معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور؛

هدف مناسب سازی ایجاد زندگی مستقل همراه با شان و منزلت اجتماعی برای معلولین است

هدف ما از مناسب سازی و ایجاد دسترس پذیری در محیط شهری این است که فرد دارای معلولیت زندگی مستقل همراه با شان و منزلت اجتماعی توام با مشارکت موثر اجتماعی درون خانواده و بستر جامعه داشته باشد.
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور گفت: بیش از یک میلیون و 600 هزار فرد دارای معلولیت با شدت و نوع مختلف معلولیت در کشور تحت پوشش بهزیستی هستند که نیمی از آنها دارای معلولیت جسمی حرکتی هستند و مهم است با مناسب سازی و دسترس پذیری شرایط آنها مدنظر قرار گیرد.
وحید قبادی دانا با بیان اینکه دسترس پذیری فقط برای افراد دارای معلولیت جسمی نیست گفت: سایر گروههای معلولیت بینایی، شنوایی، ذهنی نیز در بر می گیرد همچنانکه 5 هزار و 500 ناشنوا در استان یزد هستند.
قبادی دانا با اشاره به موفقیت 50 دانش آموز دارای معلولیت در کنکور سراسری و کسب رتبه زیر هزار در کشور گفت: 320 نفر از افراد دارای معلولیت یزد نیز دانشجو هستند.
وی تعداد معلولین ضایعه نخاعی کشور را 27 هزار نفر ذکر کرد و گفت: 600 نفر از معلولین ضایعه نخاعی در استان یزد هستند.
رئیس بهزیستی کشور معلولین بزرگترین اقلیت کشور دانست و گفت: حقوق این گروه باید به نحوی شایسته فراهم کنیم و آنها را به رسمیت بشناسیم.


تاریخ ثبت :1399/10/09


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه