اعطای بیش از 20 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی مهریز


بیش از بیست میلیارد  ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان مهریز اعطا شده است.
علیزاده رئیس اداره بهزیستی مهریز این مطلب را در مصاحبه با خبرنگاران شهرستان عنوان کرد و گفت: تا کنون 175 نفر از گروههای هدف تحت پوشش جهت دریافت این تسهیلات معرفی شده اند.
وی اظهار داشت: این تسهیلات در قالب وام مشاغل خرد و خانگی  و با کارمزد 4 درصد می باشد .
رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهریز در خصوص دیگر روشهای اشتغالزایی بهزیستی گفت: علاوه بر اشتغال ایجاد شده در قالب پرداخت وامهای اشتغال؛ ایجاد اشتغال از طریق پرداخت مشوقهای پرداخت حق بیمه کارفرمایی، خویش فرمایی، جبران عدم کارائی و... از دیگر روشهای اشتغال زایی بهزیستی است که در قالب این امر نیز برای 46 نفر ایجاد اشتغال شده است .
علیزاده مهمترین مشکل مددجویان و معلولین در جذب وامهای اشتغال را مشکل فراهم کردن ضمانت های بانکی ذکر کرد و گفت: این امر در بسیاری از موارد خارج از توان گروههای هدف تحت پوشش می باشد .


تاریخ ثبت :1396/10/30


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه