کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی استان یزد؛

مهارت آموزی در اولویت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است


نگاه حمایتی صرف به زنان سرپرست خانوار، مانع جدی در باروری توانمندی های آنها می باشد و برای خروج زنان سرپرست خانوار از چتر حمایتی باید مهارت آموزی در اولویت باشد.
کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان یزد با بیان این مطلب در دوره آموزشی مهارتهای زندگی ویژه زنان سرپرست خانوار بهزیستی میبد گفت: زنان سرپرست خانوار چند نقش را همزمان برعهده دارند و علاوه بر راهبری امور خانه و ایفای نقش مادری و پدری باید در تامین درآمد و حل و فصل امورات اعضای خانواده نیز نقش آفرینی کنند.
فاطمه محمدی افزود: به سبب جایگاه اجتماعی زنان سرپرست خانوار مشکلات آنها باید در حوزه های مختلف ریشه ای حل شود.
این کارشناس  تصریح کرد: ایجاد اعتماد به نفس، حل مساله، خودباوری، اشتغال و مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار از برنامه های آموزشی مهم بهزیستی است.
وی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی گفت: این دوره ها به منظور ارتقاء وضعیت روحی زنان سرپرست خانوار در رویایی با مشکلات، جلوگیری از آسیبهای اجتماعی، تصمیم گیری درست و بالا بردن خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار آموزش مهارتهای زندگی با هدف خودباوری و مثبت اندیشی برگزار می شود.
گفتنی است؛ در این دوره آموزشی 30 نفر از زنان سرپرست خانوار میبد حضور داشتند.

.


تاریخ ثبت :1396/10/30


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه