بازدید مسئولین شهرستان اشکذر از گروه همیار زنان سرپرست خانوار بهزیستی


مسئولین شهرستان اشکذر از گروه همیار زنان سرپرست خانوار بهزیستی در محله دهناد مجومرد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی اشکذر؛ در این بازدید که شهردار شهرستان اشکذر،رئیس اداره بهزیستی و مسئولین ادارات آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد شهرستان حضور داشتند در خصوص چگونگی همکاری و آشنایی بیشتر ادارات، مدارس و کارخانجات شهرستان با این تولیدی جهت دوخت پوشاک مورد استفاده این واحد ها توسط این تولیدی و حمایت از این گروه بحث و تبادل نظر شد.


تاریخ ثبت :1396/11/01


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه