تقدیر از پرستاران مراکز تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان مهریز

در مراسمی که در مرکز روزانه سالمندی جهان دیدگان برگزار گردید از پرستاران مراکز روزانه سالمندی شهرستان مهریز تقدیر گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان مهریز رئیس اداره بهزیستی شهرستان در این مراسم ضمن تبریک روز پرستار جایگاه و نقش پرستاران را در مراکز روزانه سالمندی و مراکز حرفه اموزی معلولین بسیار مهم دانست که علاوه بر اجر دنیایی دارای اجر اخروی نیز می باشد.

علیرضا علیزاده در ادامه بیان نمود:ه  نقش پرستاران در بهبود  فرایند مددکاری و توانبخشی مراقبتی بسیار مهم بوده و نقش تاثیر گذاری در روند ارائه خدمات تخصصی دارد.


تاریخ ثبت :1396/11/09


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه