رئیس بهزیستی اشکذر؛

هدف از توانمندسازی معلولین حضور آنها در جامعه است

مهمترین هدف از برنامه های توانبخشی و توانمند سازی معلولین حضور آنها در جامعه و افزایش مشارکت اجتماعی آنها به شکل های مختلف است.

رئیس بهزیستی اشکذر با بیان این مطلب در جلسه مشترک شورای اسلامی اشکذر و بهزیستی با موضوع مناسب سازی گفت: اما وقتی بحث از حضور معلولین در جامعه می شود با یک سد و مانع بزرگ مواجه می شویم به نام عدم مناسب سازی محیط شهری، معابر و اماکن عمومی و ادارات که مانع از حضور فعال معلولین در جامعه می باشد.

احمد غفوریان گفت: بر اساس آمارها حدود 10 درصد جمعیت یک جامعه را معلولین تشکیل می دهند اما ما تعداد معلولینی که در محیط و اماکن عمومی می بینیم خیلی کمتر از این آمار هست و این به دلیل عدم مناسب سازی اماکن عمومی است.

وی با اشاره به اماکن عمومی مناسب سازی نشده در شهرستان اشکذر گفت:  تعداد زیادی از افراد جامعه را معلولان و سالمندان تشکیل می دهند این افراد حقوقی در جامعه دارند که این حقوق قانون شده و تکلیف قانونی و دینی ماست که انجام دهیم.


تاریخ ثبت :1396/12/09


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه