کارشناس مسکن اداره بهزسیتی شهرستان بهاباد خبر داد؛

معافیت 300 میلیون ریالی معلولان و مددجویان از پرداخت حق انشعاب آب،برق و گاز


معلولان و مددجویان تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان بهاباد در سال 96،  از معافیت 300 میلیون ریالی در پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز، هزینه ی صدور پروانه ساختمان و عوارض شهری برخوردار شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان بهاباد؛ سید مرتضی رضوی، از 2برابر شدن میزان معافیت جامعه ی هدف این سازمان در پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز،هزینه ی صدور پروانه ساختمان و عوارض شهری در مقایسه با سال 95 خبر داد و افزود: این معافیت در سال 96، 300میلیون ریال ارزش مالی داشته است.

وی افزود: 80درصد این معافیت ها مربوط به حق انشعاب برق و گاز بوده است که هرکدام سهم 40 درصدی داشته اند.
طبق قانون برنامه ی ششم توسعه ی کشور، جامعه ی هدف سازمان بهزیستی با ارائه معرفی نامه از این سازمان به ادارات مربوطه، از پرداخت حق انشعاب معاف می شوند.


تاریخ ثبت :1396/12/22


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه