برگزاری جلسه کمیته مناسب سازی بهزیستی میبد

کمیته مناسب سازی بهزیستی میبد نخستین جلسه خود را در سال 97 تشکیل داد.

در این جلسه  فلاح رئیس بهزیستی میبد و دبیرجلسه کمیته مناسب سازی بر اهمیت رعایت اصول مناسب سازی  پیاده روهای بلوار بسیج و مناسب سازی  ورودی بانک های شهرستان تاکید کرد.

وی با اشاره به عملکرد یکساله کمیته مناسب سازی بهزیستی،  بر تشکیل جلسات منسجم این کمیته در شهرستان با حضور روحانیون،هیات امنای مساجد و تکایا،مدیران فروشگاهها و بانکها تاکید نمود.

اولویت بندی خیابانها جهت مناسب سازی از طرف شهرداری و تشکیل جلسات با حضور مسئولین استان و شهرستان در کمیته های آتی از مصوبات این جلسه بود.  

گفتنی است؛ این جلسه با حضور زین الدینی رئیس کمیته امداد امام خمینی،علائی رئیس تعاون کار و رفاه اجتماعی،مشاور فرماندار در امور مناسب سازی معلولین و نماینده شهرداری،اداره صنعت و معدن وتجارت،سازمان تبلیغات و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان در سالن اداره بهزیستی برگزار گردید.


تاریخ ثبت :1397/01/06


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه