بازدید رئیس گروه توانبخشی مبتنی بر جامعه بهزیستی کشور از طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مهریز

رئیس گروه توانبخشی مبتنی بر جامعه بهزیستی کشور از مرکز مجری طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه شهرستان مهریز بازدید نمود.

در این بازدید محسن ایروانی با اشاره به خدمات ارائه شده و پوشش  افراد معلول شهرستان مهریز گفت: خوشبختانه خدمات خوبی در شهرستان به معلولان تحت پوشش ارائه می شود که شامل آموزش،تأمین وسایل کمک توانبخشی و... می باشد و  این خدمات در سال جاری با هدفمندی بیشتر ادامه خواهد داشت .

در این بازدید علیزاده رئیس اداره بهزیستی  شهرستان گزارشی از عملکرد طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه شهرستان ارائه نمود و اظهار داشت: از هزار و 237 معلول سطح شهرستان مهریز 473 معلول آن در روستا های شهرستان ساکن هستند و از خدمات گروه توانبخشی مبتنی بر جامعه بهزیستی استفاده می نمایند.

همچنین در این بازدید از منزل دو توانخواه تحت پوشش  بهزیستی و مجتمع غیر دولتی نیکان که از مراکز غیر دولتی همسو با بهزیستی شهرستان و مجری طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مهریز هستند؛ بازدید شد.


تاریخ ثبت :1397/02/19


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه