.:: اداره کل بهزیستی استان یزد ::.-پایگاههای سلامت اجتماعی مجوز کارآفرینی می گیرند
معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی کشور؛

پایگاههای سلامت اجتماعی مجوز کارآفرینی می گیرند

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور از انعقاد تفاهم نامه مشترک بهزیستی و دانشگاه علم و صنعت خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه پایگاههای سلامت اجتماعی مجوز کار آفرینی را از سوی پارک های علم و فناوری می گیرند.
بهمن صدیق با اعلام این خبر در نخستین جشنواره پایگاههای سلامت اجتماعی بهزیستی استان یزد گفت: مانایی پایگاههای سلامت اجتماعی بواسطه نگاه جامع آنها به اجرای طرح ها و برنامه های مورد نیاز جامعه است.
وی با اشاره به همکاری فیمابین تعاون روستایی و بهزیستی گفت: در نظر داریم با همکاری تعاون روستایی و از طریق وام بدون بهره نیاز مالی خرد پایگاههای سلامت اجتماعی را از طریق بانک کشاورزی تامین کنیم.
بهمن صدیق گفت: پایگاه های سلامت اجتماعی به صورت مردمی و با حمایت و همراهی بهزیستی و دستگاه های اجرایی بر حسب نیاز در زمینه برنامه های فرهنگی، آموزشی و پیشگیری خدمات ارائه می کنند.
وی همچنین خبر از برگزاری نشست هم اندیشی پایگاههای سلامت اجتماعی کشور در یزد داد و گفت: در نظر داریم این هم اندیشی را در آینده ای نزدیک با حضور پایگاههای سلامت اجتماعی و جمعیت همیاران کشور برگزار و جدیدترین و موثرترین کارها را در آن شروع کنیم.
معاون دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کشور پایگاههای سلامت اجتماعی را شرکای واقعی بهزیستی و سازمان های دولتی دانست و گفت: هرچه پایگاههای سلامت اجتماعی بیشتر توسعه یابند کشوری سالم تر و توسعه یافته تر خواهیم داشت.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در بهزیستی کشور گفت: طرح ها و برنامه های بهزیستی در حوزه  پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در راستای اشاعه گفتمان اجتماعی در عرصه سلامت اجتماعی بوده است.


تاریخ ثبت :1397/02/26


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه