معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی کشور؛

پایگاههای سلامت اجتماعی مجوز کارآفرینی می گیرند

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور از انعقاد تفاهم نامه مشترک بهزیستی و دانشگاه علم و صنعت خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه پایگاههای سلامت اجتماعی مجوز کار آفرینی را از سوی پارک های علم و فناوری می گیرند.
بهمن صدیق با اعلام این خبر در نخستین جشنواره پایگاههای سلامت اجتماعی بهزیستی استان یزد گفت: مانایی پایگاههای سلامت اجتماعی بواسطه نگاه جامع آنها به اجرای طرح ها و برنامه های مورد نیاز جامعه است.
وی با اشاره به همکاری فیمابین تعاون روستایی و بهزیستی گفت: در نظر داریم با همکاری تعاون روستایی و از طریق وام بدون بهره نیاز مالی خرد پایگاههای سلامت اجتماعی را از طریق بانک کشاورزی تامین کنیم.
بهمن صدیق گفت: پایگاه های سلامت اجتماعی به صورت مردمی و با حمایت و همراهی بهزیستی و دستگاه های اجرایی بر حسب نیاز در زمینه برنامه های فرهنگی، آموزشی و پیشگیری خدمات ارائه می کنند.
وی همچنین خبر از برگزاری نشست هم اندیشی پایگاههای سلامت اجتماعی کشور در یزد داد و گفت: در نظر داریم این هم اندیشی را در آینده ای نزدیک با حضور پایگاههای سلامت اجتماعی و جمعیت همیاران کشور برگزار و جدیدترین و موثرترین کارها را در آن شروع کنیم.
معاون دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کشور پایگاههای سلامت اجتماعی را شرکای واقعی بهزیستی و سازمان های دولتی دانست و گفت: هرچه پایگاههای سلامت اجتماعی بیشتر توسعه یابند کشوری سالم تر و توسعه یافته تر خواهیم داشت.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در بهزیستی کشور گفت: طرح ها و برنامه های بهزیستی در حوزه  پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در راستای اشاعه گفتمان اجتماعی در عرصه سلامت اجتماعی بوده است.


تاریخ ثبت :1397/02/26


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه