از همکار بهزیستی تشکر و قدرانی شد

رئیس و جمعی از کارکنان بهزیستی میبد با حضور در اداره بهزیستی اردکان از زحمات یوسف شریفی همکار سابق خود در اداره بهزیستی میبد تقدیر به عمل آورده و برای وی در پست مسئول حسابداری و عامل ذیحساب اداره بهزیستی شهرستان اردکان آرزوی توفیق کردند.

همچنین در این دیدار از آقای احمد پیری عامل ذیحساب سابق بهزیستی اردکان که اخیرا به افتخار بازنشستگی نائل آمده تجلیل به عمل آمد.


تاریخ ثبت :1397/02/26


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه