سند پیشگیری از اعتیاد شهرستان مهریز به تصویب رسید

سند پیشگیری از اعتیاد شهرستان مهریز  با هدف برنامه ریزی و پیشگیری از اعتیاد و مشخص کردن شرح وظایف تمامی ادارات شهرستان جهت اثر گذاری بر سطوح مختلف پیشگیری در این شهرستان تصویب شد.

رئیس بهزیستی شهرستان مهریز با اعلام این خبر گفت: سند پیشگیری از اعتیاد شهرستان مهریز  توسط  کار گروه پیشگیری از اعتیاد و به دبیری اداره بهزیستی این شهرستان  تدوین شده است.

علیزاده   با اشاره به اینکه دومین مهریز دومین شهرستان استان است سند پیشگیری از اعیتاد در آن مصوب شده است؛ گفت: این سند در قالب 9 سرفصل  توسط کارگروه پیشگیری از اعتیاد شهرستان و با محوریت بهزیستی تدوین و از نیمه دوم خرداد ماه سال جاری اجرائی می شود.

وی وجود نقشه راه پیشگیری را تعیین کننده وظایف و حدود اختیارات ادارات و همچنین بها دادن به گروههای و NGOرسمی و غیر رسمی جهت مداخله در سطوح مختلف از مهد های کودک گرفته تا مراکز دانشگاهی و...  عنوان و تاکید نمود: ارائه خدمات در مراکز ذکر شده نیز با محوریت مراکز غیر دولتی و تشکل های مردم نهاد است.

مهندس سید محمد رستگاری فرماندار شهرستان مهریز نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اجرای کامل سند پیشگیری از اعتیاد شهرستان گفت: ادارات شهرستان موظفند تا ضمن همکاری با اداره بهزیستی بعنوان  دبیر این سند، برنامه های اجرائی خود را مبنی بر اهداف و شرح وظایف تعریف شده را حداکثر ظرف یک هفته جهت جمع بندی و تدوین برنامه کلی  اجرای سند به اداره به بهزیستی اعلام نمایند .تاریخ ثبت :1397/03/06


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه