کارشناس مسئول مراکز مراقبتی و شبانه روزی بهزیستی استان یزد؛

یزد دارای بیشترین مراکز توانبخشی مراقبتی نسبت به استان های همجوار است

استان یزد با جمعیت یک میلیون نفر دارای بیشترین تعداد مراکز توانبخشی مراقبتی نسبت به استان های همجوار است.
کارشناس مسئول دفتر مراکز مراقبتی و شبانه روزی بهزیستی استان یزد با بیان این مطلب در نشست مدیران موسسات و مجتمع های مددکاری در حوزه توانبخشی گفت: در حال حاضر 12 مرکز توانبخشی مراقبتی در استان یزد فعال است و این در حالیست که در استان کرمان 2 مرکز و در استان خراسان رضوی 3 مرکز و در استان اصفهان با جمعیت 5 میلیون نفر نیز 3 مرکز فعالیت دارد.
مهدی حاتمی با اشاره به سیاست بهزیستی به واگذاری امور به بخش غیردولتی گفت: بر همین مبنا 100درصدی پرونده های مددجویان توانبخشی به بخش غیردولتی واگذار شده است.
وی افزود : در شهرستان یزد 4 مجتمع غیردولتی با بیش از 1500 پرونده به ارائه خدمات مددکاری می پردازند.
حاتمی با اشاره به دستور العمل بهزیستی کشور مبنی بر اختصاص 750 پرونده به هر مجتمع به منظور خدمت رسانی مطلوبتر گفت: در همین راستا سال گذشته 3 مجتمع غیردولتی تحت نظارت بهزیستی در شهر یزد راه اندازی شد و در سالجاری نیز در نظر داریم 3 مجتمع دیگر اضافه شود.
کارشناس مسئول دفتر مراکز مراقبتی و شبانه روزی بهزیستی استان یزد گفت: در حال حاضر هر مجتمع هزار پرونده مددجویی دارد که با راه اندازی سه مجتمع دیگر در سالجاری این تعداد به 750 پرونده در هر مجتمع کاهش می یابد.


تاریخ ثبت :1397/03/08


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه