برگزاری جلسه شورای سالمندان و کمیته مناسب سازی بهزیستی یزد

جلسه شورای سالمندان وکمیته مناسب سازی بهزیستی شهرستان یزد با حضور اعضا این شورا در فرمانداری یزد  برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بهزیستی یزد؛ در این جلسه مدیریت بهزیستی شهر یزد در خصوص قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: این قانون شامل 10فصل و34ماده میباشد که فصل اول شامل کلیات از جمله اینکه فرد دارای معلولیت چگونه فردیست واقداماتی که در این زمینه برای او صورت میگیرد و فصل دوم به مناسب سازی میپردازد.

دکتر ناصر صباغزادگان گفت: بر اساس این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی در طراحی تولید و احداث ساختمان و اماکن عمومی باید به گونه ای عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت و سالمندان مقدور باشد.

وی در مورد وظایف شهرداریها در این قانون گفت: شهرداریها موکلف هستند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ها و اماکن را با توجه به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کنند.

در ادامه این جلسه ماده قانونی 5 و2 با موضوع مناسب سازی اماکن،  ماده قانونی 7با موضوع مراقبت ازمعلولین، ماده قانونی 10با موضوع صندوق حمایت ازفرصتهای شغلی، ماده قانونی 12با موضوع کمک هزینه ارتقاء کارایی معلولان و ماده قانونی 27با موضوع کمک هزینه معیشت افراد معلول بررسی و مقررگردید اعضاء شورا پیشنهادات اجرایی خود را جهت طرح درجلسه بعدی به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند.

 

 

 تاریخ ثبت :1397/03/21


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه