مرکز روزانه سالمندی میرزا علی بیک شهرستان مهریز در هفته بهزیستی سال جاری به صورت رسمی افتتاح می گردد.

مرکز روزانه سالمندی میرزا علی بیک شهرستان مهریز در هفته بهزیستی سال جاری به صورت رسمی افتتاح می گردد.

علیزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان با حضور در جمع سالمندان منطقه خورمیز شهرستان ضمن تقدیر از حاج علی محمد بیک  خیر مرکز روزانه سالمندان گفت: با توجه به اخذ مجوزهای لازم مرکز ذکر شده در هفته بهزیستی سال جاری به صورت رسمی افتتاح خواهد گردید

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهریز حضور بخش غیر دولتی در حوزه سالمندان شهرستان را با توجه به  اینکه شهرستان مهریز دومین شهرستان استان به جهت دارا بودن  درصد جمعیت سالمندان است را خواستار و از خیرین عزیز نظیر حاج آقا بیک که احساس مسئولیت کرده و در این راه قدم بر می دارند تشکر نمود.


تاریخ ثبت :1397/04/02


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه