رئیس بهزیستی اردکان ؛

بهره مندی 2 هزار و 150 نفر از دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد

رئیس اداره  بهزیستی اردکان گفت : بهزیستی اردکان سال گذشته در حوزه پیشگیری از اعتیاد برای 2 هزار و150 نفر از جامعه هدف بهزیستی و عموم شهروندان اردکانی ، دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد برگزار نموده است.
امیر ولی عضدزاده اظهار کرد : سوء مصرف مواد یکی از مهمترین مشکلات عصر حاضر می باشد که گستره ای جهانی پیدا کرده است، مصییبتی که میلیونها زندگی را ویران و سر مایه های کلان ملی را صرف مبازره و یا جبران صدمات ناشی از آن می نماید.
دکترعضدزاده افزود: هر روز بر شمار قربانیان مصرف مواد افزوده می شود و عوارض آن شامل اختلالات جسمی، روانی، خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی واجتماعی همه مرزهای فرهنگی واجتماعی را در می نوردد وسلامت بشر را مورد تهدید قرار می دهد.
عضدزاده تصریح کرد : نسل بشر تا هر زمان که تداوم یابد اعتیاد را به عنوان آفت همیشگی با خود حفظ خواهد کرد و مبارزه علیه عوامل تولید مواد به تنهایی باعث کاهش مصرف نخواهد شد.
 وی افزود : تنها روش موثر برای کاهش شیوع اعتیاد بکارگیری روش های صحیح کاهش تقاضا شامل برنامه های پیشگیری و درمان همگام با مبارزه با عرضه است.
دکتر عضدزاده گفت : یکی از دستگاه‌هایی که در حوزه اعتیاد درگیر بوده و خدمات ارائه می‌کند، بهزیستی است که در سه بخش درمان و بازتوانی اعتیاد ، کاهش آسیب  و نیز پیشگیری از اعتیاد فعالیت دارد.
شایان ذکر است که : 2 مرکز درمان سرپایی و یک مرکز اقامتی میان مدت(کمپ) با مجوز سازمان بهزیستی در حوزه  پیشگیری و درمان اعتیاد در شهرستان اردکان به فعالیت مشغولند.


تاریخ ثبت :1397/04/05


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه