رئیس بهزیستی مهریز در جمع خبرنگاران؛

مسکن و اشتغال مهمترین مشکل گروه های هدف بهزیستی است

رئیس بهزیستی مهریز در نشست خبری هفته بهزیستی گفت: مسکن و اشتغال مهمترین مشکل گروه های هدف بهزیستی است.

علیرضا علیزاده گفت:بهزیستی در این خصوص اقداماتی انجام داده است اما این اقدامات به تنهایی جوابگو نیست زیرا ایجاد اشتغال و رفع مشکل مسکن این عزیزان اراده جمعی مسئولین، افرد خیر و مؤسسات مردم نهاد را می طلبد.

وی با اشاره به اینکه فقط در سال گذشته تزدیک به 21 میلیارد ریال وام اشتغال  مشاغل خرد و خانگی به گروههای هدف پرداخت گردیده است اظهار داشت: سیاستها ی تشویقی دیگری نیز جهت اشتغال مددجویان و توانخواهان توسط بهزیستی در سال 96 نظیر پرداخت هزینه بیمه کار فرمایی به کار فرمایانی که افراد معرفی شده را مشغول بکار نموده اند پرداخت و جبران عدم کارایی و پرداخت سهم بیمه خویش فرمائی اجرا شده است .

رئیس اداره بهزیستی در ادامه با اشاره به اینکه بهزیستی مهریز دارای بزرگترین شبکه اجتماعی مؤسسات مردم نهاد در سطح شهرستان می باشد اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 90 درصد خدمات به گروههای هدف توسط مراکز غیر دولتی شهرستان انجام می پذیرد و در این خصوص نیز بهزیستی در راستای اجرائی کردن اصل 44 رتبه برتر را داراست .

مشکل مناسب سازی، مبلمان شهری و... از دیگر مشکلات گروههای هدف بهزیستی می باشد که رئیس اداره بهزیستی به آن پرداخت و از تمامی ادارات با توجه به اینکه شناسنامه مناسب سازی آنها تهیه شده است در خواست نمود  نسبت به رفع موانع و مشکلات مشخص شده  توسط کارشناس مناسب سازی اقدام، تا روند تسهیل و دسترسی سالمندان، معلولین و افراد دارای مشکلات خاص حرکتی به خدمات و... تسهیل گردد.

افتتاح پروژه مرکز سالمندان روزانه میرزا علی بیک با هزینه خیری پنج میلیارد ریال، افتتاح شرکت تعاونی آراد حسین آباد بعنوان اولین شرکت تعاونی معلولین شهرستان، برنامه های وِیژه نظیر نمایشگاه دستاوردهای معلولین و ... از برنامه های هفته بهزیستی در سال جاری است که رئیس اداره بهزیستی در این نشست خبری به آن اشاره نمود .

پرداخت مبلغ یک میلیارد و300 میلیون یارانه به مراکز توانبخشی شهرستان، سازش 37 درصدی پرونده های طلاق شهرستان ، برگزاری دوره های آموزشی زوجین، پیشگیری از معلولیتها و... از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست خبری بود که علیزاده به صورت مفصل به آن پرداخت .


تاریخ ثبت :1397/04/25


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه