ریاست تامین اجتماعی شهرستان مهریز؛

بهزیستی آئینه تمام نمای خدمات اجتماعی می باشد

ریاست تامین اجتماعی شهرستان مهریز؛ در بازدید از اداره بهزیستی شهرستان، بهزیستی را آئینه تمام نمای خدمات اجتماعی دانست.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی مهریز؛ ریاست تامین اجتماعی شهرستان مهریز به مناسبت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی در بازدید از بهزیستی شهرستان مهریز و دیدار با ریاست و کارکنان این نهاد اجتماعی ضمن تشکر از ارائه خدمات مطلوب و مورد نیاز جامعه در حوزه سلامت اجتماعی ، اظهار کرد کارکردن در این نهاد حمایتی هر چند سختی زیادی دارد  اما حلاوت و شیرینی خاصی نیز دارد که معمولا این شیرینی کمک به دیگران و رفع مشکلات معیشتی افراد نیازمند کمتر در مشاغل دیگر دیده می شود .در این دیدار علیزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهریز ضمن تشکر از حضور ریاست محترم تامین اجتماعی شهرستان در بهزیستی ، با تبریک این هفته به ریاست و کارکنان خدوم تامین اجتماعی ، بهزیستی  و تامین اجتماعی را دوبال در جهت خدمات اجتماعی و رفاه اجتماعی دانست و ابراز امید واری کرد این گونه برنامه تداوم داشته باشد و تعاملات دو دستگاه در جهت ارائه خدمات به سالمندان که گروه بزرگی از بازنشستگان تحت حمایت تامین اجتماعی را نیز شامل می شود و همچنین خدمات پیشگیری در سطوح مختلف به کارگران عزیز کارگاهی تحت نظارت ادامه داشته باشد.
در ادامه ریاست تامین اجتماعی به همراه نماینده  کارکنان آن اداره محترم با حضور در اتاق کار همکاران هفته بهزیستی را به آنها تبریک گفتند.


تاریخ ثبت :1397/04/25


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه