در دیدار رئیس اداره بهزیستی و دادگستری مهریز مطرح شد

کار گروه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مهریز با جدیت بیشتر تشکیل شود

در دیدار رئیس اداره بهزیستی و داد گستری شهرستان مهریز بر تشکیل کار گروه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی این شهرستان با جدیت بیشتر تاکید شد.

در این جلسه حداد ریاست دادگستری شهرستان مهریز با اشاره به مشکلات اجتماعی نظیر افزایش تعداد پرونده های طلاق گفت: بهزیستی شهرستان مداخلات مناسب در امر آسیبهای اجتماعی داشته است. 

وی خواستار توجه ویژه کار گروه آسیبهای اجتماعی شهرستان در این خصوص  شد و از بهزیستی درخواست نمود در جلسات هم اندیشی مشکلات و مسائل اجتماعی از دادگستری نیز دعوت بعمل آید .

در این جلسه علیزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان با بیان اینکه بهزیستی در برنامه ششم توسعه بعنوان متولی  سلامت اجتماعی شناخته شده است از مسئولین دادگستری خصوصا دادستان شهرستان به جهت تعامل خوب در برنامه های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، طرح تحکیم خانواده، برنامه های اورژانس اجتماعی و.... تقدیر نمود.

 همچنین در این دیدار رئیس اداره بهزیستی شهرستان گزارشی از عملکرد مرکز اورژانس اجتماعی ارائه و پیشنهاد مجازات جایگزین ( اجرای خدمات اجتماعی )جهت برخی از جرم هایی که امکان جایگزینی مجازاتهای تنبیهی وجود دارد  را ارائه نمودند.  


تاریخ ثبت :1397/06/01


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه