برگزاری جلسه توانبخشی مبتنی بر جامعه در شهرستان خاتم

جلسه توانبخشی مبتنی بر جامعه در با حضور دهیاران، شوراها و بهورزان شهرستان در محل فرمانداری شهرستان خاتم برگزار گردید .

احمد تکتاز رئیس بهزیستی خاتم در این جلسه گفت: برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه از سال 96 در 26 روستای شهرستان خاتم آغاز شده که 309 نفر توانخواه را تحت پوشش قرار می دهد  .

وی گفت: برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه مجموعه اقداماتی است که توسط فرد معلول، خانواده و دیگر اعضای جامعه با استفاده از منابع و امکانات موجود محلی در جهت استقلال و توانمند سازی فرد معلول انجام می گیرد .


تاریخ ثبت :1397/06/04


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه