تعامل بهزیستی و ورزش و جوانان مهریز برای اجرای برنامه های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

علیزاده؛ رئیس بهزیستی مهریز از تعامل جهت اجرای برنامه های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و... در ورزشگاهها و با شگاهای ورزشی با هماهنگی و همکاری اداره بهزیستی و اداره ورزش و جوانان شهرستان مهریز خبر داد.
علیزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان در جلسه هم اندیشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و همچنین پیشگیری از معلولیتها با ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان این طرح را مطرح نمود و مورد موافقت هر دو طرف قرار گرفت .
رئیس اداره بهزیستی شهرستان با بیان اینکه مخاطب بسیاری از برنامه ها و طرحهای بهزیستی نظیر پیشگیری از معلولیتها ،آموزش زوجهای جوان ،پیش از ازدواج و.. جوانان عزیز هستند اظهار داشت تعامل خوب دو اداره می تواند تاثیرات خوبی در گروههای هدف ادارات بهزیستی و ورزش و جوانان داشته باشند
در ادامه محمدی؛ ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان مهریز ضمن تاکید بر همکاری دو اداره خصوصاً در مباحثی که به جوانان مرتبط است خواستار استفاده از توانیهای اداره بهزیستی نظیر موسسات همسو غیر دولتی که بهزیستی دارای شبکه ی بزرگی از این  موسسات در سطح شهرستان و حتی در روستاها می باشد شدند و از تعامل خوب اداره بهزیستی در برگزاری کارگاهای پیشگیری از اعتیاد و... در باشگاهای ورزشی تقدیر نمود.


تاریخ ثبت :1397/06/06


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه