شهرستان مهریز نیاز به گسترش مراکز سالمندی دارد

رئیس بهزیستی مهریز گفت: مهریز نیاز به گسترش مراکز ارائه خدمات به سالمندان را دارد .
علیزاده با بیان اینکه سالمندی امری اجتناب ناپذیر است و معمولا قسمتی مهم از زندگی افراد را به خود اختصاص می دهد اظهار داشت: باید به نحوی برنامه ریزی کرد و خدمات را توسعه داد تا این دوره از زندگی نیز برای سالمندان همچون دوران دیگر زندگی با نشاط ادامه یابد

وی با بیان اینکه ۱۱ درصد جمعیت شهرستان سالمند است گفت: این میزان بالاتر از میانگین جمعیت سالمندی کشوراست.

رئیس بهزیستی شهرستان مهریز گفت: این شهرستان دارای چهار مرکز روزانه سالمندی ، یک مرکز شبانه روزی ، یک مرکز ویزیت در منزل و همچنین طرح مراقبین خانگی می باشد.
علیزاده از خیرین مهریز خواست بهزیستی را برای ارائه خدمات بهتر و به روزتر به گروههای هدف این سازمان  یاری نمایند.


تاریخ ثبت :1397/07/08


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه