کودکان مهدهای کودک بهزیستی اشکذر به دیدن سالمندان رفتند

همزمان با  هفته ملی سالمندان کودکان مهدهای کودک بهزیستی شهرستان اشکذر با حضور در مرکز روزانه سالمندان کوثر با سالمندان این مرکز دیدار کردند.  

 به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان در این دیدار رئیس بهزیستی شهرستان اشکذر با تاکید بر این که سالمندی دوره کمال، پختگی، بردباری، خردمندی، شکیبائی و صلابت است، گفت: سالمندی بلندای زندگی هر انسان است، که با کوله‌باری از تجربه‌ می‌توان به گذشته، حال و آینده نگریست. 

سید محمد میرحاجی گفت: سالمندی پدیده‌ای  با جنبه‌های مختلف زیستی، روانی و اجتماعی است و  شاید فردی که از لحاظ زیستی و جسمی در شرایط سالمندی قرار دارد،‌ از جنبه‌های روان شناختی از بسیاری از افراد همسن خود جوان تر و با نشاط تر باشد.

وی با اشاره به افزایش نرخ سالمندی گفت: امروزه ‌با توجه به پیشرفت علم و دانش و بهبود شرایط بهداشتی،‌ درمانی، ‌اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی در بسیاری از کشورهای دنیا، سن امید به زندگی افزایش یافته است و این روند روبه رشد همچنان ادامه داراست.


تاریخ ثبت :1397/07/11


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه