سالمندان 20درصد جمعیت تفت هستند

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان  گفت:  20 درصد جمعیت شهرستان تفت را سالمندان تشکیل میدهد .

دکتر محمدحسین غنیمت با اعلام این خبر در در جلسه شورای مناسب سازی و سالمندان شهرستان تفت گفت: این جمعیت سالمندی بیانگر آن است که می بایست جامعه ای با شرایط مناسب برای حضور فعال و پویای 20 درصد از جمعیت شهرستان را ایجاد کنیم . 

وی تاسیس بنیاد فرزانگان ویژه سالمندان و تاسیس مراکز روزانه آموزشی، توانبخشی، مراقبتی و نگهداری سالمندان را از موارد قابل پیگیری در شهرستان اعلام نمود.

در ادامه فرماندار شهرستان تفت با اشاره به صحبت های دکتر غنیمت در خصوص جمعیت سالمندی شهرستان، آن را نقطه قوتی برای شهرستان دانست و گفت: شهرستان تفت دارای روستاهای متعدد است اما به دلیل خشکسالی و عواقب آن مهاجرت جوانان از این روستاها زیاد است و این یکی از دلایل آمار بالای جمعیت سالمند در شهرستان است. 

محامدی همچنین خاطرنشان کرد: وجود جمعیت سالمند در شهرستان وظیفه ما را در قبال آنها سنگینتر می کند و مستلزم برنامه ریزی، فضاسازی در بافت شهری و روستایی است.

وی همچنین سالمندان را سرمایه های هر کشور خواند و افزود: دوران سالمندی دوران انتقال تجارب است لذا تکریم سالمندان و استفاده از تجربیات آنان ما را در مدیریت بهتر کمک خواهد کرد.


تاریخ ثبت :1397/07/22


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه