برگزاری جشن پدربزرگها و مادربزرگها در تفت

جشن پدربزرگها و مادر بزرگها با حضور سامندان و دانش آموزان تفتی در دبستان سرای امید این شهرستان برگزار شد.

با همکاری بهزیستی و آموزش و پروررش جشن پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها در دبستان سرای امید شهرستان تفت برگزار گردید . در این مراسم که با حضور  پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها و دانش آموزان برگزار گردید فرماندار شهرستان ، رئیس بهزیستی شهرستان و جمعی از دیگر مسئولین شهرستان حضور داشتند.

رئیس بهزیستی شهرستان تفت در حاشیه این مراسم که با بریدن کیک و اهدای گل توسط دانش آموزان به پدر بزرگها و مادربزرگها و اجرای سرود و نمایش همراه بود گفت: هدف از برگزاری این مراسم ایجاد روحیه نشاط در سالمندان، تعامل بیشتر دانش آموزان با پدربزرگ و مادر بزرگ ها و یادآوری لزوم تکریم، احترام و توجه بیشتر به سالمندان در خانه و خانواده است. 

مجید فصاحت افزود : شور اشتیاق امروز دانش آموزان در همراهی با پدربزرگها و مادربزرگهایشان نشاندهنده این است که با وجود اینکه برخی از سالمندان برای مراقبت به ما نیاز دارند اما بازهم این مائیم که محتاج توجه و حضور آنهاهستیم.


تاریخ ثبت :1397/07/22


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه