رئیس بهزیستی اردکان؛

تعداد 224 کم بینا و نابینا تحت پوشش بهزیستی هستند

رئیس اداره بهزیستی اردکان  در این مراسم  گرامیداشت پانزدهم اﮐﺘﺒﺮ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺼﺎی سپید گفت:  تعداد 224 توانخواه کم بینا و نابینا تحت پوشش بهزیستی در اردکان هستند. 
عضدزاده با اشاره به اجرای طرح سنجش بینایی در این شهرستان اظهار داشت : درسال گذشته تعداد  3 هزار و 490 نفر از کودکان 3 تا 6 سال شهرستان مورد سنجش بینایی قرار گرفتند که از این تعداد 417 نفر مشکوک  به تنبلی چشم و سایر بیماریهای چشمی برای اقدامات تشخیصی تخصصی و درمان به متخصصان ارجاع شدند.
وی در خصوص برگزاری مراسم گرامیداشت هفته نابینایان گفت: این مناسبت ها بهانه ای است که به مسوولان و مردم گوشزد کنیم که معلولان قشر بزرگی از جامعه اند .
وی افزود : معلولان حرفهای زیادی برای گفتن دارند، واقعا معلولیت محدودیت نیست و این ادعا را می توان با فعالیت های قابل قبول و ارزشمندی که جامعه نابینایان در جامعه دارند اثبات کرد.
عضدزاده با بیان اینکه نابینایان و کم‌بینایان به‌عنوان بخشی از شهروندان جامعه دارای نیازها و مطالباتی هستند اظهار داشت: رسیدگی به نیازهای این قشر جامعه ازجمله اشتغال، ادامه تحصیل، تردد در شهر، امورات رفاهی و معیشتی از وظایف مسلم دستگاه‌ها است.
این مقام مسئول گفت: ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از تمامی اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ. آﻧﺎن بایستی بتوانند به مانند دیگر شهروندان در استفاده از  ﭘﯿﺎده روﻫﺎ، ﺧﯿﺎﺑﺎنها و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﺑﻮس و نیز اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی در پایان یادآور شد: خواهش من از مسئولان شهرستان این است با توجه به اینکه شهرستان اردکان به عنوان شهر بدون مانع معرفی شده به مسئله مناسب سازی محیط شهری و اشتغال معلولان اهمیت بیشتری داده شده و این امر چون گذشته و بیش از پیش به مرحله اجرا در آید.
گفتنی است؛ در این مراسم سه نفر از روشندلان موفق شهرستان درعرصه تحصیلی و یک مادر نمونه دارای فرزند نابینا، از سوی بهزیستی اردکان تجلیل شدند.


تاریخ ثبت :1397/07/29


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :



شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه