مدیرکل بهزیستی استان یزد؛

وظیفه بهزیستی توانبخشی و توانمندسازی است

وظیفه بهزیستی توانبخشی و توانمندسازی کلیه افراد دارای معلولیت با توجه به توانمندیهای آنهاست.
مدیرکل بهزیستی استان یزد در نشست کارشناسان و مددکاران توانبخشی بهزیستی با تاکید بر اینکه بهزیستی نگاه صرفا حمایتی به جامعه هدف ندارد، گفت: در این نگاه افراد سیاه  یا سفید، نیازمند یا دارا نیستند بلکه وظیفه و تکلیف توانبخشی و توانمندسازی است.
جلیل عفتی با اشاره به تصویر جامعه از افراد دارای معلولیت گفت: این تصویر در جامعه متاسفانه نگاه حمایتی و توجه به نقص است نه این نگاه که معلول فرد توانمندی است که در برخی مسایل نیاز به امکانات ویژه دارد.
وی افزود: این در حالی است که افراد دارای معلولیت در بسیاری موارد بسیار موفقتر و بالاتر از سایر افراد جامعه هستند که نمونه های این توانمندیها را در پارالمپیک می بینیم.
مدیرکل بهزیستی استان یزد  استقلال و خودکفایی افراد دارای معلولیت را هدف بهزیستی دانست و گفت: همه هدف ما در توانمندسازی و توانبخشی رسیدن افراد به جایی است که با حفظ کرامت و جایگاه خود در زندگی خودکفا شوند و نیازمند و وابسته به فرد و جایی نباشد.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا توانمندسازی هنری، مهارتی، آموزشی و ورزشی باید مدنظر کلیه کارشناسان و مددکاران قرار گیرد.
دکتر عفتی بر اشاعه نگاه توانمندی در جامعه توسط مددکاران و کارشناسان توانبخشی تاکید کرد و گفت: به عنوان متولیان افراد دارای معلولیت مسئولیم این این فرهنگ که افراد با شایستگی و توانمندی آنها دیده شوند، اشاعه دهیم.
وی تکریم، رعایت شخصیت و جایگاه افراد را تکلیف دیگر بهزیستی ذکر کرد و اظهار داشت:  افرادی که در مسیر ما قرار می گیرند به دلیل مشکلات و تلاطم های زندگی درون متلاطمی دارند و نزد ما که می آیند می بایست کرامت آنها رعایت شود.
مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به  ارایه خدمات بهزیستی در بخش غیردولتی گفت: بهزیستی برای ارائه خدمات اگر به امکانات دولتی اکتفا می کرد یکهزارم آن را نمیتوانست انجام دهد.
وی افزود: ما مدعی هستیم اگر بخش غیردولتی نبود امروز ۲۰۶ مرکز توانبخشی غیردولتی  در استان خدمات ارائه نمی دانند.
دکتر عفتی تکلیف بهزیستی در انجام خدمات توانبخشی را توسعه خدمات غیردولتی دانست و گفت: وظیفه ما بسترسازی برای حضور مردم و بخش غیردولتی است و اعتقاد داریم در بحث خدمات این بخش موفق تر از بخش دولتی است.


تاریخ ثبت :1397/09/14


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه