رئیس بهزیستی خاتم؛

700 نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی خاتم هستند

رئیس بهزیستی شهرستان خاتم  گفت :  700 نفر از افراد دارای معلولیت در حال حاضر تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان خاتم قرار گرفته اند . 

احمد تکتاز  در مصاحبه با  خبرنگار صدا و سیمای شهرستان خاتم ضمن گرامی داشت روز جهانی معلولان  گفت :  700 معلول تا کنون تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان خاتم قرار گرفته اند و از کلیه خدمات حوزه توانبخشی از قبیل دریافت مستمری، کمک های موردی، تحصیلی، دانشجویی، مناسب سازی محل زندگی برخوردار می باشند و شایان ذکر است که از از این رقم بیشترین آمار را افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی تشکیل می دهند .


وی تصریح کرد: توانمندسازی افراد دارای معلولیت یکی از شعار های روز سازمان بهزیستی با به کارگیری پتانسیل های حوزه های تخصصی مانند حوزه اشتغال و مسکن از طریق ایجاد شغل های پایدار و لحاظ شدن کمک های بیمه ای مانند کارفرمایی و خویش فرمایی می باشد که قدم های مثبتی در این راستا برداشته شده است .

این مقام مسئول گفت: همچنین جهت حفظ تعادل کاهش ورودی  معلولیت و آسیب به بهزیستی طرح های آگاه سازی و پیشگیری از معلولیتها مانند غربالگری بینایی ، شنوایی و ژنتیک به صورت روتین به جامعه ارائه می گردد که ارائه این خدمات نقش بسزایی در توانمند سازی و خودباوری این قشر داشته است .


وی افزود: از دیگر فعالیتها در گروه سنی میانسالان و سالمندان تربیت مربی در این زمینه خاص انجام شده و از ماه آینده ارائه خدمات به این گروه با برنامه های آموزش سالمندان و اعضای خانواده آنها شروع می شود .  


تاریخ ثبت :1397/09/18


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه