معاون اجتماعی بهزیستی استان یزد؛

بازگشت کودکان به خانواده هدف بهزیستی است

بازگشت کودکان به خانواده هدف بهزیستی است و ماندگاری آنها به هیچ به عنوان در مراکز شبه خانواده دنبال نمی شود.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان یزد با بیان این مطلب در نشست مراکز شبه خانواده استان یزد گفت: تلاش  مراکز شبه خانواده در بازگرداندن کودکان به دامان خانواده یا سپردن آنها به خانواده ها و بستگان واجد شرایط است.
جمال پایه دار افزود:  در این مراکز همچنین تلاش می شود شرایط پرورش جسمی و روحی کودکان همراه با آموزش مهارت زندگی و خود اشتغالی به آنان به خوبی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: بازگرداندن بچه ها به کانون گرم خانواده با توجه به نیازهای عاطفی آنها به وجود پدر و مادر هدف اصلی بهزیستی و مراکز شبه خانواده است
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان یزد در خصوص شرایط پذیریش کودکان در مراکز شبه خانواده این سازمان گفت: بچه هایی که در بهزیستی پذیرش می شوند با توجه به مقطع سنی و جنسی با دسته بندی شیرخوارگان، نوباوگان 3 تا 6 سال،کودکان 7 تا 12 سال و 12 تا 18 سال در مراکز شبه خانواده ساماندهی می شوند.
وی افزود:  بهزیستی مراقبت و نگهداری این گروه از بچه ها را به عهده دارد، و ارائه خدمات با کیفیت بهتر به جامعه هدف که کمتر از 18 سال دارند، دنبال می شود.
پایه دار عمده مسئولیت و کارهای اجرایی مرتبط با بچه های بی سرپرست و بد سرپرست را به عهده مراکز شبه خانواده ذکر کرد و افزود : بهزیستی در این راستا نقش نظارتی و حمایت دارد و تلاش دارد با ضمن سوق دادن آنها به بازگشت به خانواده از آنها در مراکز شبه خانواده مراقبت کند.


تاریخ ثبت :1397/10/12


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه