کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور:

مرکز تحقیقات ژنتیک میبدیک مرکز برند کشوری است

رسایی کارشناس امور رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در بازدید از مرکز تحقیقات ژنتیک میبد گفت: این مرکز با تعرفه های مقرون به صرفه ای که دارد که می تواند به استان های همجوار نیز خدمات خود را ارائه دهدو با کیفیت بالای ارائه خدماتی که دارد در سطح مراکز برند کشوری میباشد.

کارشناس امور رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد : در سال 97 حدود 500 میلیارد ریال اعتبار برای فعالیت های پیشگیری به شکل خاص و برای مرکز تحقیقات ژنتیک میبد، 20 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شد که بیشتر برای دیوارکشی ها ، کارهای باقیمانده ساختمانی و تجهیزات مورد نیاز مرکز درنظر گرفته شده است.
وی در ادامه اظهار داشت : هزینه های خاص مرتبط با خانواده های تحت پوشش بهزیستی نظیر هزینه های آزمایشی با برآورد 10 میلیارد ریال اعتبار در سطح کشور که توسط سازمان برنامه و بودجه تامین می شود نیز پیش بینی شده است.
رسایی همچنین گفت : با توجه به اینکه مرکز تحقیقات ژنتیک میبد به عنوان یک موسسه بخشی از فعالیت های ژنتیک مرتبط با بهزیستی را انجام می دهد ، تامین اعتبار برای آن به صورت مساعدت در نظر گرفته می شود.
مدیر کل سازمان بهزیستی استان یزد نیز گفت : ژنتیک موضوعی پراهمیت است که 50 درصد عوامل بروز معلولیت را به آن برمی گردد و با توجه به رسالت سازمان بهزیستی در سطح کشور مسائل مرتبط با آن توسط بهزیستی دنبال می شود.
دکتر جلیل عفتی خاطر نشان کرد : تولد فرزند معلول هم برای خود فرد و خانواده اش و هم برای جامعه صرف هزینه هایی را به همراه دارد که اگر بتوان با علم روز از تولد فرزندی معلول پیشگیری کنیم ، کمکی برای همه خواهد بود.
وی گفت : مرکز تحقیقات میبد در این راستا فعالیت می کند که امیدواریم با کمک های سازمان برنامه و بودجه که تا به حال داشته است و خواهد داشت روز به روز مرکز را در جهت ارائه خدمت بیشتر به مردم توسعه دهیم.
مدیر کل سازمان بهزیستی استان یزد شاخص های توزیع اعتبار برای ژنتیک را غربالگری ازدواج ها و خانواده های چند معلولیتی که در شهرستان میبد حدود 300 خانواده دو معلولیتی وجود دارد ، تعداد بارداری های هر استان و آمار سقط درمانی برشمرد. 
25 هزار فرد معلول در استان یزد با 40 درصد معلولیت جسمی حرکتی ، 38 درصد معلولیت ذهنی و روانی ، 26 درصد بینایی و شنوایی و کمتر از یک درصد معلولیت گفتاری از سازمان بهزیستی خدمات دریافت می کنند.


تاریخ ثبت :1397/10/13


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه