مدیرکل دفتر بودجه و تلفیق سازمان بهزیستی کشور؛

ماهیت بودجه جز نظام برنامه ریزی نیست

مدیرکل دفتر بودجه و تلفیق سازمان بهزیستی کشور با اشاره به این که ماهیت بودجه جز نظام برنامه ریزی نیست، عنوان کرد: در هر زمانی این نظام بودجه ریزی است که به کشور کمک خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان یزد؛ دکتر ابراهیمی در بین کارشناسان مسئول بودجه سراسر کشور گفت: وظیفه دفتر بودجه و تلفیق منابع به نحوی است که مسئولیت ما را خیلی زیاد می کند و کوتاهی حتی یک دقیقه در یک بخش اثرات جبران ناپذیری را برای جامعه در پی خواهد داشت.
این مسئول با اشاره به سختی کار در بهزیستی گفت: به دلیل ویژگی های سازمان بهزیستی و جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی کشور؛ کار، کاری سخت و مسئولیت، مسئولیت بالایی هست.
وی در ادامه گفت: ما در کشوری زندگی می کنیم که از یک نظام بودجه ریزی معیوب بهره مند هستیم و بیشترین منابع ما صرف اعتبارات هزینه ای می شود.
وی افزود: حوزه رفاه اجتماعی از جایی آسیب می بیند که بیشتری اعتبارات در نظام های بازنشستگی است و با توجه به تنوع آسیب ها و جدید شدن نوع آسیب ها و عدم تغییر در مداخلات ما نیاز به یک رویکرد جدید داریم.
مدیرکل دفتر بودجه و تلفیق سازمان بهزیستی کشور، بودجه ریزی را یک نظام آینده نگری دانست و گفت: نظام بودجه ریزی تعیین می کند که در آینده چه تعداد مرکز نیاز است و در آن مراکز چه فعالیت هایی باید انجام شود.


تاریخ ثبت :1397/10/13


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه