اسناد

+ دستورالعمل اجرایی طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد
دستورالعمل فوق‌الذکر در جلسه مورخ 19/8/88 کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، به تصویب رسیده و از تاریخ 1/11/88 لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمناً تغییرات احتمالی و شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های عضو، عندالزوم، متعاقباً اعلام خواهد شد.

ماده 1- مقدمه
در اجرای قسمتی از بند (1) اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند(و) ماده 95 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف است جهت پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه براساس ضوابط اسلامی و برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، همه امکانات خود را به کار برد.

لذا به منظور اجرای مطلوب و ثمربخش برنامه‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، دستورالعمل اجرایی طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

ماده 2- جامعه هدف
- کلیه کودکان 3 تا 6 سال نیازمند در روستامهدها.
- کودکان 6 ماه تا 3 سال روستایی دارای روستامهد و 6 ماه تا 6 سال روستایی در روستاهای فاقد روستامهد و 6 ماه تا 6 سال شهری خانواده‌های نیازمند در سراسر کشور؛ تحت پوشش طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، قرار خواهند گرفت.

ماده 3- طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد:
3-1- طرح ارایه یک وعده غذای گرم در روستامهدهای سراسر کشور: این طرح با تأمین اعتبار از سوی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و از محل مشارکت‌های مردمی، توسط سازمان بهزیستی کشور، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کلیه روستامهدها و مهدکودک‌های حاشیه شهرهای سراسر کشور اجرا می‌شود.

اندازه قد و وزن کودکان مشمول این طرح، در ابتدا و انتهای برنامه توسط کارکنان سیستم بهداشتی درمانی کشور تعیین خواهد شد.

3-2- طرح بهبود تغذیه کودکان زیر 6 سال خانواده‌های نیازمند، این طرح با تأمین اعتبار از سوی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و یا از محل مشارکت‌های مردمی، توسط کمیته امداد امام‌خمینی(ره) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سراسر کشور، اجرا می‌شود. شناسایی کودکان زیر 6 سال مبتلا به سوء تغذیه و پایش و ارزشیابی قد و وزن آنها در طول اجرای برنامه، توسط کارکنان سیستم بهداشتی درمانی کشور انجام خواهد شد.

ماده 4- ارکان برنامه: برنامه‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، شامل 3 رکن می‌باشد که عبارتند از: "کمیته ملی"، "کمیته استانی"، و "کمیته شهرستانی"

4-1- کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد: در اجرای ماده 4 سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها، موضوع تصویب‌نامه شماره 29281/ت 275 ه، مورخ 11/5/1384 مبنی بر بهبود وضعیت تغذیه، در سال 1386 کمیته‌ای به نام "کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد" تشکیل گردیده که دبیرخانه آن در وزارت رفاه و تأمین اجتماهی، دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزدایی می‌باشد و جلسات این کمیته هر 2 ماه یکبار برگزار می‌گردد.

- اعضا کمیته ملی عبارتند از: مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزدایی وزارت رفاه(رئیس کمیته)، به همراه کارشناس مربوطه(دبیر کمیته).

- مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به همراه کارشناس مربوطه.

- رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر و خاص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به همراه کارشناسان مربوطه.

- رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه کارشناس مربوطه.

- مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور به همراه کارشناس مربوطه.

- مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور به همراه کارشناس مربوطه.

- مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد امام‌خمینی(ره) به همراه کارشناس مربوطه.

وظایف کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد
- ایجاد تعامل لازم براساس تعهدات هر دستگاه مجری جهت اجرا برنامه‌های کاهش فقر غذایی نواده‌های کم‌درآمد.

- نظارت و ارزشیابی در مورد نحوه عملکرد هر یک از دستگاه‌های مسئول کمیته‌های استانی و هماهنگی بین آنها.

- دریافت گزارش‌های لازم از طرفین تفاهم‌نامه‌های کاهش فقر غذایی و ارسال به دبیرخانه و کمیته ملی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

- حضور مداوم اعضا در جلسات و پیگیری مصوبات هر جلسه.

- امضا تفاهم‌نامه میان سازمان‌های ستادی فعال در عرصه کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، جهت اجرای هر چه بهتر طرح‌های مذکور.

- برگزاری کارگاه‌های و دوره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، با تخصیص بخشی از بودجه.

- بررسی مشکلات اجرایی برنامه‌ها و تعیین راهکارهای مناسب جهت ارتقاء کیفی برنامه‌ها

- بازنگری دستورالعمل اجرایی برنامه‌ها و فرم‌های پایش و ارزشیابی

- تدوین مطالب آموزشی موردنیاز و بازنگری مجموعه‌های آموزشی مرتبط

- ارزیابی و بررسی عملکرد کمیته‌های استانی و انتخاب استان‌های نمونه و تقدیر از اعضا فعال آنها در پایان هر سال

4-2- کمیته استانی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد
- اعضا: ترکیب اعضا کمیته‌های استانی به شرح ذیل می‌باشد.
- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان: معاون بهداشتی، کارشناس مسئول تغذیه و کارشناس مسئول بهداشت محیط.
- سازمان بهزیستی استان: معاون امور اجتماعی، کارشناس مسئول امور کودکان.
- اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان: معاون حمایت استان و رئیس اداره درمان.
- جلسات جلسات کمیته‌های استانی هر ماه یکبار و بنا بر ضرورت در زمان‌های تعیین شده، توسط اعضا تشکیل می‌شود.
- شرح وظایف
- پی‌گیری جهت تخصیص به موقع اعتبارات.
- تنظیم جدول زمان‌بندی فعالیت‌های کمیته استان.
- تدوین برنامه عملیاتی برنامه‌ها و ابلاغ به کمیته اجرایی شهرستان با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه.
- برگزاری جلسات توجیهی جهت عوامل اجرایی در سطح استان.
- تأمین بسته‌های آموزشی موردنیاز و توزیع به کمیته شهرستان(کتاب، پوستر، بروشور و...)
- برنامه‌ریزی جهت اجرای کارگاه‌های آموزشی در راستای کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد.
- پیگیری انجام فعالیت‌ها براساس دستورالعمل اجرایی برنامه.
- تبادل اطلاعات و آمار.
- آگاه‌سازی خانواده‌ها در زمینه راهکارهای کاهش سوء تغذیه از طریق رسانه‌های گروهی استان.
- تهیه گزارش عملکرد و ارسال به سازمان‌های ذیربط در سطح ستاد در ابتدا، میان و انتهای برنامه.
- تدوین برنامه عملیاتی مشترک بین‌بخشی، شامل اهداف بخش‌های ذینفع و شرح وظایف مربوطه.

- برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران برنامه‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، با تخصیص بخشی از بودجه.
- انعکاس کلیه مشکلات اجرایی برنامه‌های مذکور به دبیرخانه کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد و سازمان‌های ذیربط.
- ارزیابی و بررسی عملکرد کمیته‌های شهرستانی و انتخاب شهرستان‌های نمونه و تقدیر از اعضا فعال آنها در پایان هر سال.
- تعیین سالیانه دبیر و دبیرخانه کمیته استانی به صورت چرخشی و براساس رأی اکثریت اعضا کمیته.

- ارتباط مستمر و مداوم استان‌ها با کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد از طریق فاکس پورتال وزارت رفاه و پست الکترونیکی کمیته ملی
- نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه‌ها همراه با ارسال اطلاعات به دبیرخانه کمیته ملی.

4-3- کمیته شهرستانی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد
- اعضا: ترکیب اعضا کمیته‌های شهرستانی به شرح ذیل می‌باشد.
- مرکز بهداشت شهرستان: رئیس مرکز بهداشت شهرستان، کارشناس مسئول تغذیه و یا مسئول بنامه شهرستان و کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان(دانشگاه مربوطه).
اداره بهزیستی شهرستان: مسئول امور اجتماعی شهرستان/ رئیس اداره بهزیستی، کارشناس امور کودکان شهرستان.
اداره کمیته امداد امام‌خمینی(ره) شهرستان: معاون شاخه/ رئیس شاخه.
- جلسات
جلسات کمیته‌های شهرستانی هر ماه یکبار و بنا بر ضرورت در زمان‌های تعیین شده، توسط اعضا تشکیل می‌شود.
- شرح وظایف
پی‌گیری، جهت تخصیص به موقع اعتبارات.
- تنظیم جدول زمان‌بندی فعالیت‌های کمیته شهرستان.
- برگزاری جلسات توجیهی جهت عوامل اجرایی برنامه در سطح شهرستان.
- برگزاری کارگاه‌های آموزشی در راستای کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد.
- نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه‌ها همراه با ارسال اطلاعات به دبیرخانه کمیته استانی.
- تبادل آمار و اطلاعات.
- توجیه عوامل اجرایی و مرتبط در سطح شهرستان.
- انعکاس کلیه مشکلات اجرایی برنامه‌های مذکور به دبیرخانه کمیته استانی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد و سازمان‌های ذیربط.
- تعیین سالیانه دبیر و دبیرخانه کمیته شهرستانی به صورت چرخشی و براساس رأی اکثریت اعضا کمیته.
- اخذ و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوط با برنامه‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد از کمیته استانی به منظور بهره‌گیری از راهکارهای فنی و راهنمایی‌های لازم.
- انجام هماهنگی‌های بین‌بخشی.
- نظارت و پی‌گیری مستمر بر روند اجرای طرح‌های مذکور.
- ارسال گزارش فصلی به کمیته استانی.

دستورالعمل فوق‌الذکر در جلسه مورخ 19/8/88 کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، به تصویب رسیده و از تاریخ 1/11/88 لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمناً تغییرات احتمالی و شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های عضو، عندالزوم، متعاقباً اعلام خواهد شد.
+ دستورالعمل اجرایی ستاد ازدواج و امور جهیزیه
دستورالعمل اجرایی ستاد ازدواج و امور جهیزیه در راستای برنامه ریزی لازم به منظور حمایت و کمک به ازدواج و تامین جهیزیه جامعه هدف و مددجویان توسط سازمان بهزیستی کشور تدوین و ارایه شده است. مندرجات این دستورالعمل به شرح ذیل است:

مقدمه:
با توجه به تاکیدات مکرر دین مبین اسلام ، پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به امر مقدس ازدواج و براساس اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 2 ماده 4 قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست، قانون تسهیل ازدواج جوانان و آئین نامه ساماندهی ازدواج جوانان یکی از مهمترین اهداف سازمان بهزیستی کشور که متولی اصلی معلولین و محرومین جامعه می باشد برنامه ریزی لازم بمنظور حمایت و کمک به ازدواج و تامین جهیزیه جامعه هدف و مددجویان تحت پوشش خود می باشد . لیکن این امر بدون تدوین برنامه ای منظم و منسجم تحقق نخواهد یافت . از این رو سازمان بهزیستی به استناد وظایف محوله، اقدام به تشکیل ستاد ازدواج و امورجهیزیه مددجویان تحت پوشش و جامعه هدف خود نموده تا علاوه بر تهیه برنامه های لازم بمنظور حذف موازی کاریها و تمرکز منابع در یک حوزه ، هماهنگی لازم در کلیه سطوح سازمان را نیز به انجام برساند .

اهداف:
1) توانمندسازی و ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی جامعه هدف
2) حمایت، هدایت و تسهیل امر ازدواج بین مددجویان تحت پوشش
3) گسترش ازدواجهای آگاهانه با فراهم نمودن زمینه آموزش و مشاوره پیش و بعد از ازدواج در راستای تحکیم بنیان های خانواده .
4) حمایت و تقویت مراکز غیردولتی فعال در ارائه خدمات و تسهیلات به جامعه هدف .
5) سیاستگذاری و ارائه خط مشی و تبیین چهارچوبهای اساسی در راستای ارتقاء و ترویج ازدواج آسان، اسلامی و آگاهانه در بین جامعه هدف با بهره گیری از معاونتهای تخصصی.
6) برنامه ریزی های مناسب بمنظور فرهنگ سازی اسلامی درامر ازدواج و امور جهیزیه.


جامعه هدف:
خدمات پیش بینی شده در این دستورالعمل کلیه جامعه هدف سازمان را در بر می گیرد ولیکن استفاده از تسهیلات ، مختص فرد مددجوی دارای پرونده و کد مددجویی است که تحت حمایت مستمر یا غیرمستمر سازمان می باشد .

تعاریف:
*خدمات : کلیه تدابیر و اقدامات آموزشی ، مشاوره ای (ژنتیک ، روانشناختی و ...) و مددکاری که قبل ، حین و بعد از ازدواج به جامعه هدف ارائه می گردد .
*تسهیلات : حمایتها و کمکهای نقدی و غیرنقدی که برای تامین جهیزیه یا بخشی از هزینه های ازدواج و ارائه خدمات به مددجویان سازمان پرداخت می شود .
*مددجویان : به کلیه معلولین نیازمند دریافت خدمات و تسهیلات وفرزندان آنها ، زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست و فرزندانشان ، دختران و پسران شبه خانواده و پذیرفته شدگان مراکز آسیب دیدگان اجتماعی واجد شرایط اطلاق می گردد .

ستاد کشوری :
اعضاء:
قائم مقام رئیس در امور فرهنگی و مشارکتهای مردمی(رئیس ستاد)
دبیر ستاد ، به انتخاب رئیس ستاد(دبیر ستاد)
نماینده معاونت امور توانبخشی وپیشگیری از معلولیتها(عضو ستاد)
نماینده معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از آسیب ها(عضو ستاد)
نماینده معاونت پشتیبانی(عضو ستاد)
دو نفر از خیرین(عضو ستاد)
تبصره 1) : رئیس ستاد با ابلاغ ریاست سازمان معرفی می گردد .
تبصره 2) :دبیر ستاد با معرفی رئیس ستاد و ابلاغ ریاست سازمان منصوب می شود.
تبصره 3) : دو نفر از خیرین فعال در حوزه ارائه خدمات و تسهیلات در امر ازدواج به انتخاب رئیس ستاد معرفی می گردند.
تبصره 4) : نماینده معاونت های تخصصی می بایست از میان مدیران حوزه مربوطه انتخاب ومعرفی شوند
تبصره 5) : کلیه مصوبات با امضاء رئیس ستاد ارسال و لازم الاجراء خواهد شد .
تبصره 6) : کلیه مکاتبات داخلی و گزارش گیری از استانها با امضای رئیس دبیرخانه ستاد
انجام می پذیرد .
تبصره 7) : جلسات بصورت متوالی هر ماه یکبار تشکیل و اعضاء موظفند در جلسات حضور فعال داشته باشند .
تبصره 8) : دبیرخانه ستاد باید یک هفته قبل از تشکیل جلسات دستور کار جلسه را تعیین و به اطلاع اعضای ستاد برساند .
تبصره 9) : تصمیم ها و مصوبات ستاد با رای نصف بعلاوه یک اعضا به تصویب خواهد رسید .
تبصره 10) : ستاد می تواند حسب مورد از نمایندگان سایر دفاتر یا متخصصان خارج از سازمان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد (بدون حق رای) .

وظایف ستاد :
1) سیاستگذاری و اتخاذ خط مشی سازمان جهت تسهیل در امر ازدواج و امورجهیزیه جامعه هدف
2) هماهنگ نمودن و اولویت گذاری فعالیتهای مربوط به امرازدواج و امورجهیزیه مددجویان سازمان
3) تهیه ، تدوین و تصویب ضوابط و دستورالعمل های مربوط به موضوع ازدواج و امورجهیزیه
4) نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیتهای استانها درخصوص ازدواج و امورجهیزیه
5) سیاستگذاری در نحوه ارائه خدمات و اعطای تسهیلات و جذب مشارکتها درخصوص ازدواج و امورجهیزیه مددجویان
6) راه اندازی بانک اطلاعات کشوری مربوط به جامعه هدف متقاضی دریافت خدمات و تسهیلات ازدواج و امورجهیزیه
7) پیش بینی و جذب اعتبارات لازم جهت ارائه خدمات و تسهیلات موضوع ازدواج و امورجهیزیه در موافقتنامه سازمانی و استانی .
8) سیاستگذاری و هماهنگی امور آموزشی و پژوهشی مربوط به ازدواج و امورجهیزیه مددجویان با همکاری معاونتهای تخصصی .
9) انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های ملی با سایر نهادها و سازمان ها در راستای تسهیل در امر ازدواج و امورجهیزیه جامعه هدف .
10) اجراء و پیگیری مطالبات و مصوبات نهاد ریاست جمهوری و سیاستهای جامع سازمان د رامر ازدواج و امور جهیزیه جامعه هدف با بهره گیری از معاونتهای تخصصی
11) برنامه ریزیهای مناسب به منظور جلب و جذب مشارکتهای مردمی و دولتی

ستاد استانی
اعضاء :
مدیرکل سازمان بهزیستی استان(رئیس ستاد)
معاون امور مشارکتهای مردمی اشتغال وموسسات خیریه(دبیر ستاد)
معاون امور توانبخشی استان(عضو ستاد)
معاون امور اجتماعی استان(عضو ستاد)
معاون امور فرهنگی و پیشگیری(عضو ستاد)
نماینده خیرین(عضو ستاد)


تبصره 1) : نماینده خیرین فعال در امر ازدواج با نظر مدیرکل استان انتخاب و معرفی می گردد .
تبصره 2) : یک نفر از کارشناسان معاونت مشارکتهای مردمی استان با ابلاغ رئیس دبیرخانه ستاد کشوری به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد تامین . منصوب می گردد .
تبصره 3) : هر شهرستان موظف است یک نفر را با عنوان کارشناس ناظر بمنظور هماهنگی و ارائه گزارش به دبیرخانه ستاد ازدواج استان اختصاص دهد.
تبصره 4) : کلیه مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی با امضای رئیس ستاد انجام می پذیرد .

وظایف ستاد استانی:
1) اجرای مصوبات ابلاغی توسط ستاد کشوری درخصوص ازدواج و امور جهیزیه مددجویان .
2) راه اندازی و پیگیری بانک اطلاعات مددجویان واجد شرایط دریافت تسهیلات و خدمات .
3) ارائـــه گــزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به ستاد کشوری و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی .
4) پیگیری جهت جلب و جذب مشارکتهای دولتی و غیردولتی ، گسترش و تقویت مراکز غیردولتی فعال در راستای کمک به ازدواج مددجویان .
5) انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های استانی با سایر نهادها و سازمانها در راستای تسهیل امر ازدواج جامعه هدف.
+ آیین نامه "شورای عالی راهبردی" سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی کشور با توجه به قوانین و الزامات و همچنین بنابه تأکیدات مقام معظم رهبری، برنامه ای تحت عنوان آیین نامه "شورای عالی راهبردی" را به عنوان یک برنامه میان مدت و مدون جهت رسیدن به اهداف سازمان طراحی کرده است که به شرح ذیل است:

ماده 1 – اهداف کلی:
1- تعیین اهداف و راهبردهای کلان سازمان
2- تعالی سازمان بهزیستی به سازمان یادگیرنده

ماده 2 – ارکان شورای عالی راهبردی:
1- رئیس شورا :ریاست سازمان
2 – دبیرشورا : مدیر کل دفتر مطالعه، پژوهش و نظارت راهبردی
3 – اعضاء شورا:
1-3- معاونین سازمان (عضو اصلی)
2-3- مشاورین علمی،آموزشی و راهبردی رئیس سازمان
3-3- رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری
تبصره1- اعضائ فوق ثابت می باشند و صاحب رای.
تبصره2- حسب پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس میتوان افرادی را به شکل مدعو ویدون حق رای دعوت نمود.

ماده 3 – وظائف شورا:
1– اتخاذ تصمیمات راهبردی سازمان
2 - بررسی و تصویب اهداف، سیاست ها و برنامه های راهبردی سازمان
3 – تصویب سیاستها و اولویت های پژوهشی
4 – نظارت راهبردی بر طرحهای کلان سازمان
5 – تایید طرحها منطبق با راهبردهای سازمان
6 - سایر موضوعات با نظر رئیس یا به پیشنهاد دبیر شورا


ماده 4 –دبیرخانه شورا:
تشکیل دبیرخانه :
دبیر خانه شورا در محل دفتر مطالعه،پزوهش ونظارت راهبردی تشکیل وزیر نظر دبیر شورا فعالیت خواهد کرد.
وظایف دبیرخانه:
1 –اقدامات مرتبط با تشکیل جلسات و تهیه صورتجلسات شورای راهبردی
2 – تهیه گزارش های مورد نیاز جهت ارائه آن به شورای راهبردی
3– تنظیم جدول زمانبندی تشکیل جلسات شورا
4 – تهیه و تد وین دستور کار شورا
5– تهیه گزارش عملکرد شورا
6 – اطلاع رسانی
7 – مستند سازی کلیه امور مرتبط با شورا


تبصره3: به منظوراخذ دیدگاهها ،پیشنهادات ونظرات کار شناسی مدیران کل (استانی و ستادی ) وکمیته کارشناسی شورا ی عالی راهبردی ، دبیر خانه شورا موظف است با نظر دبیرشورا فرایند ارتباط ایشان را با دبیر خانه فراهم نماید.(نمودار پیوست)


ماده5 – نحوه تشکیل جلسات:
1 – جلسات شورا هر ماه یک بار به صورت منظم برگزار خواهد شد و در صورت نیاز جلسات فوق العاده به تشخیص رئیس شورا زودتر از موعد مقرر تشکیل می شود.
2 –حضور حداقل 5 نفر از اعضای اصلی جهت رسمیت جلسات شورا الزامی می باشد.
3 – حضور رئیس یا دبیر شورا جهت رسمیت جلسات الزامی است.
4-جلسات فوق العاده به پیشنهاد دبیر وتأ یید رئیس شورا برگزار میگردد.


ماده6– نحوه تصمیم گیری در شورا:
تصمیماتی که با اکثریت اعضاء حاضر وتایید ریاست شورا به تصویب برسند نافذ خواهند بود و در سطح مدیران کشوری و استانی قابلیت اجرا دارد.


تبصره4: در صورت نیاز به منظور ارزیابی دقیق تر طرحها و نظارت بر فرآیند آنها می توان از ناظران علمی در سطح دبیرخانه استفاده گردد.

ماده 7- کمیته کارشناسی و مشورتی شورای عالی راهبردی:
1-کمیته نقش اتاق فکر شورای عالی راهبردی سازمان را خواهد داشت
2-کمیته متشکل از کارشناسان و متخصصانی است که حسب موضوع و به تشخیص دبیر شورای عالی راهبردی دعوت میشوند.
3- کمیته موضوعات مستحدثه ویا ارجاعی را مورد تحقیق و کارشناسی علمی قرار داده و برای طرح در شورای عالی راهبردی آماده می سازد.


ماده 8 - اعضاء کمیته کارشناسی و مشورتی شورای عالی راهبردی:
1- دانشگاهیان( دو نفر)
2- پیشکسوتان سازمان) بازنشستگان)(دو نفر)
3- مدیران و کارشناسان حرفه ای (چهار نفر)
4-مشارکت کنند گان غیر دولتی شامل مدیران مراکز وموسسات فعال درراستیای اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی(ذینفعان بیرونی)(سه نفر)

تبصره4: دبیر شورا می تواند حسب نیاز و موضوع جلسات کمیته کارشناسی از صاحبنظران بصورت موردی دعوت نماید.

این دستورالعمل در 8 ماده و 4 تبصره و یک نمودار در تاریخ 21/10/1389به تایید ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور رسید.

+ تفاهم نامه فیمابین بهزیستی و آموزش و پرورش
+ سند جامع سالمندان استان یزد
+ تفاهم نامه فیمابین بهزیستی و ثبت اسناد و املاک استان یزد
+ تفاهم نامه فیمابین بهزیستی و فرماندهی انتظامی استان یزد
+ دستورالعمل اجرایی فعالیت مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق
+ تفاهم نامه فیمابین بهزیستی و اداره کل فرهنگ و ارشاد یزد
+ دستورالعمل قانون معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده
+ دستورالعمل ماده 44 مکررقانون خدمت وظیفه عمومی
+ دستورالعمل مراکز توانبخشی معلولان (غیردولتی روزانه ویژه اختلالات دهانی،بلع و تغذیه)
+ دستورالعمل استاندارد مراکز شنوایی سنجی
+ دستورالعمل استاندارد مراکز اپتومتری
+ دستورالعمل استاندارد مراکز فیزیوتراپی
+ راهنمای کمیسیون پزشکی
+ دستورالعمل شرایط و ضوابط عمومی مراکز توانبخشی
+ دستورالعمل اختصاصی مراکز توانبخشی خانواده و کودک نابینا و کم بینا
+ دستورالعمل اختصاصی مراکز توانبخشی خانواده و کودک ناشنوا و کم شنوا
+ دستورالعمل اختصاصی مراکز توانبخشی بیماران روانی مزمن اختلالات نافذ رشد
+ دستورالعمل اختصاصی مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن
+ دستورالعمل اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان ضایعه نخاعی
+ دستورالعمل اختصاصی مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان
+ طبقه بندی بین المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت
+ دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول
+ دستورالعمل ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی
+ دستورالعمل اختصاصی مراکز توانبخشی معلولین جسمی حرکتی
+ دستورالعمل استاندارد مراکز کاردرمانی
+ دستورالعمل آماده سازی شغلی جامعه هدف
+ دستورالعمل تاسیس، اداره و انحلال کلینیک های اجتماعی
+ دستورالعمل تاسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک
+ دستورالعمل آموزشی موسسین، مسئولین فنی، مربیان مهدهای کودک
+ دستورالعمل جامع حمایت های اجتماعی
+ دستورالعمل شبه خانواده
+ بخشنامه تعیین شهریه مهدهای کودک در کمیته استانی
+ دستورالعمل اجرایی کودکان خیابانی
+ دستورالعمل اجرایی مرکز مداخله در بحران
+ دستورالعمل واگذاری فعالیت ها به کلینیک مددکاری، موسسات و مجتمع ها
+ آیین نامه داخلی ماده 26
+ دستورالعمل جامع مالی مشارکت های مردمی
+ دستورالعمل نحوه پرداخت بیمه سهم کارفرما
+ دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی
+ دستورالعمل استاندارد تارنمای دستگاه های اجرایی
+ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی
+ دستورالعمل نحوه تاسیس اداره و انحلال مراکز خدمات مشاوره اجتماعی
+ آیین نامه شورای کارشناسی بهزیستی استان یزد
+ بخشنامه شهریه و فوق برنامه مهدهای کودک در سال 98
+ قرارداد مهدکودک

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه